Rhybudd am ddrewdod i safle trin gwastraff yng Ngelligaer

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n cadw llygad ar y safle, yn dilyn pryder am ddrewdod

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno rhybudd gorfodaeth ffurfiol i safle trin gwastraff Bryn Compost yng Ngelligaer.

Daw hyn wedi i'r safle dorri amodau ei drwydded, wrth i ddrewdod effeithio ar drigolion cyfagos yng Ngelligaer a Nelson.

Ar ôl i bobl yr ardal ddweud eu bod nhw'n poeni, fe wnaeth swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru gynnal ymchwiliad i'r safle.

Canlyniad yr ymchwiliad hwnnw oedd bod y cwmni'n cadw mwy o wastraff nag oedd ganddyn nhw ganiatâd i'w gadw ar y safle.

Cynnydd mewn gwastraff

Mae'n debyg mai'r cynnydd yn y gwastraff sy'n gyfrifol am y problemau drewdod.

O ganlyniad i'r rhybudd gorfodaeth, mae'n rhaid i'r cwmni sicrhau nad yw'n derbyn gormod o wastraff yn ystod y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.

Yn ogystal, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cadw llygad ar y safle i wneud yn siŵr bod y cwmni'n gwneud popeth yn ei allu i leihau problemau'r drewdod sy'n codi yno, a'r effaith ar y gymuned.

Yn ôl Gareth O'Shea o Cyfoeth Naturiol Cymru, mae nhw'n rheoleiddio safleoedd fel Bryn Compost er mwyn gwneud yn siwr eu bod nhw'n cadw at delerau eu trwydded, ac "nad yw eu gweithgareddau'n effeithio ar ansawdd bywyd pobl leol."

"Ers caniatáu trwydded i Bryn Compost yn 2005, rydym wedi adolygu'u gweithgareddau'n rheolaidd ac wedi gorfodi nifer o welliannau ar y safle."

'Nôl yn 2010, bu pentrefwyr yn protestio am y drewdod ar y safle, a dywedodd y cwmni bryd hynny eu bod nhw'n gweithio i leihau effaith yr arogl.

Straeon perthnasol