Damwain Pontsenni: Gyrrwr wedi marw yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bradley am fod yn dad am y tro cynta' ymhen deufis

Mae gyrrwr car fu mewn damwain ffordd ger Pontsenni ar Ionawr 6 wedi marw o'i anafiadau yn yr ysbyty.

Bu farw Bradley John Webster, 23, yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd brynhawn dydd Mawrth yn dilyn y ddamwain ar yr A40 i'r dwyrain o Bontsenni.

Dim ond ei gar o oedd yn rhan o'r ddamwain ac roedd o ar ei ben ei hun yn y car ar y pryd.

Roedd Bradley ar fin dod yn dad, mae ei ddyweddi yn disgwyl eu plentyn cyntaf ymhen deufis.

Cafodd ei fagu yng Nghlydach cyn symud i Bontsenni flwyddyn yn ôl i weithio yng ngwersyll y fyddin yno.

'Yn annwyl gan bawb'

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu fod Bradley yn fab, ŵyr, brawd a dyweddi oedd yn annwyl gan bawb, a'i fod "wrth ei fodd gyda'r newyddion y byddai'n dad i fachgen bach ymhen deufis."

Ychwanegodd y teulu ei fod yn caru chwaraeon, gan chwarae pêl-droed, rygbi a chriced i dimau lleol yn ardal Abertawe. Roedd hefyd yn hyfforddi timau pêl-droed plant yn ardal Abertawe a Phontsenni.

"Roedd gan Brad gylch mawr o ffrindiau ym Mhontsenni ac yn ardal Abertawe. Roedd ganddo bersonoliaeth hoffus ac roedd yn cyffwrdd calon pawb ddoi i'w 'nabod.

"Fydd ein bywydau ni byth yr un fath eto."