Cyfle mawr Elfyn Evans

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Evans yn cael ei ystyried i fod yn un o yrwyr rali gorau'r byd

Mae'r Cymro Elfyn Evans yn cystadlu yn ei ras gyntaf yn Rali Pencampwriaeth y Byd.

Mae Evans, 24, o Ddolgellau, yn gyrru Ford Fiesta RS WRC gan gwmni M-Sport yn ei dymor cyntaf yn y gystadleuaeth.

"Bydd y car yn eitha' tebyg mewn ffordd jest bob dim 'chydig bach yn well," meddai Evans.

"Fydd y car ddim funudau'n gynnar bob stage ond mi fydd o dipyn yn gynt o ran pŵer a rhannau eraill o'r ceir.

"Mi fydd 'na naid ond fydd o ddim yn enfawr."

Mae'r ras gyntaf yn cael ei chynnal yn Monte Carlo, ac mae Evans yn gwybod beth yw maint yr hen sy'n ei wynebu.

"Dwi'n disgwyl iddo fo fod yn anodd ofnadwy i fod yn onest, y tro cynta' i ni fod yna mewn car rali'r byd felly fydd o'n dipyn o sialens.

"Does 'na ddim byd yn mynd i fod yn hawdd amdano fo. Mae'r tywydd yn gallu newid o fewn chwarter awr, mae'r ffordd yn medru rhewi neu ddadmer wrth gwrs ac wedyn mae'n gwneud y cymalau'n anodd ofnadwy."

Gwneud ei farc

Mae Evans wedi dod yn bell dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf - wedi gorffen yn gyntaf ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd Ifanc yn 2012, fe aeth ymlaen i orffen yn seithfed yn ei dymor cyntaf yn WRC-2.

Ond y ras yn Rally Italia Sardegna wnaeth wneud i bobl sylwi fod gan Evans y potensial i fod yn un o sêr y dyfodol.

Ar ôl i Nasser Al-Attiyah orfod tynnu allan o'r ras, penderfynodd M-Sport roi cyfle i'r Cymro ddangos ei ddoniau ar y prif lwyfan.

Fe wnaeth Evans yn anhygoel i orffen yn chweched, gan ystyried mai ond deuddydd roedd wedi cael i baratoi ac mai hon oedd ei ras gyntaf ar y lefel yno.

Mae Evans yn gwybod fod cystadlu yn y Bencampwriaeth yn wythnosol yn mynd i fod yn her newydd, ond mae'n dweud ei fod yn barod am hynny.

'F1 y byd rali'

"Mae'r categori 'dan ni ynddo fo rwan, sef Pencampwriaeth Rali'r Byd yn y car rali byd, yn golygu 'run peth â mae F1 mewn rasio - mae o'r lefel ucha'.

"Mae lefel y gyrwyr yn codi hefyd wrth gwrs a fydd y car angen 'chydig o waith dysgu arno fo ond ar y cyfan mae o'n gyfle gwych i ni."

Un sydd wedi bod yn rhoi help llaw iddo drwy gydol ei yrfa yw ei dad, y cyn yrrwr rali Gwyndaf Evans.

Mae Gwyndaf yn gyn bencampwr Prydain ac mae ei brofiad yn parhau i fod yn werthfawr yn ôl ei fab.

"Mae'n hwb fawr i ni, mae o'n amlwg yn brofiadol iawn o ran gwneud ralïau mae'n deall fy system nodiadau i sydd yn bwysig iawn fod nhw'n deall yn union be 'dwi angen.

"'Da ni'n rhoi trust ynddyn nhw mewn ffordd i newid ein nodiadau ni wedyn dydi hi ddim yn job all neb gymryd yn ysgafn."

Straeon perthnasol