Galw am ymchwiliad i rygbi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mr Asghar sy'n cynrychioli ei blaid ar faterion chwaraeon

Mae'r AC Ceidwadol Mohammad Asghar wedi galw am ymchwiliad annibynnol i ddyfodol rygbi yng Nghymru.

Mae hyn yn dilyn y ffrae rhwng Undeb Rygbi Cymru a Regional Rugby Wales, sy'n cynrychioli'r rhanbarthau, dros gytundeb newydd.

Dywedodd Mr Asghar y byddai'r Cynulliad yn gallu beirniadu ar y mater mewn ffordd ddiduedd er mwyn "darganfod ateb tymor hir i'r problemau".

Roedd yn credu y dylai ymchwiliad o'r fath ganolbwyntio ar y ffordd mae'r gêm yn cael ei rheoli a'i hariannu yma.

"Yn y cyfamser, mae'n hollbwysig i'r bobl sy'n rhan o'r ffrae yma ddod i gytundeb yn gynta', er mwyn dyfodol y gêm yng Nghymru," ychwanegodd.

Fe wnaeth llefarydd chwaraeon Plaid Cymru, Bethan Jenkins, gefnogi galwad Mr Asghar.

'Angen arweiniaeth'

Dywedodd bod angen adolygiad er mwyn mynd i'r afael â phroblemau strwythurol yn y ffordd mae'r gêm yn cael ei llywodraethu.

"Mae angen mwy o arweinyddiaeth er mwyn sicrhau fod y ddwy ochr yn eistedd lawr a thrafod y materion yma."

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog Chwaraeon a Diwylliant, John Griffiths, nad oedd yn gwrthwynebu ymchwiliad ond mai penderfyniad i bwyllgorau penodol fyddai hynny.

Fe ddatgelodd y Ceidwadwyr eu bod nhw wedi gofyn i'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol gynnal ymchwiliad.

Bydd arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Andrew RT Davies, yn derbyn ateb i'w gynnig yn y man.

Straeon perthnasol