Chwilio ar ben am awyren yn y môr

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau brys wedi rhoi'r gorau i chwilio yn y môr ger arfordir gorllewin Cymru yn dilyn adroddiadau bod awyren o bosib wedi plymio i'r dŵr yno.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau bod trigolion ym mhentre' Trefin ger Abergwaun wedi adrodd bod awyren wedi bod yn hedfan yn isel yn yr ardal am tua 7:10pm nos Fercher.

Eiliadau yn ddiweddarach daeth adroddiadau o sŵn ffrwydro a bod posibilrwydd bod awyren wedi glanio yn y môr.

Roedd adroddiadau cymysg i ddechrau, ac ar un cyfnod roedd Gwylwyr y Glannau yn credu bod un awyren fechan oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Roedd y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau nad oedd unrhyw weithgaredd milwrol yn yr ardal ar y pryd.

Cafodd hofrennydd yr Awyrlu o Chivenor ei alw ynghyd â badau achub o Abergwaun a Thyddewi, ac roedd yr heddlu, y gwasanaeth tân a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd wedi cael eu galw i'r ardal.

Ond cyn 9:30pm fe gadarnhaodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau bod y chwilio wedi cael ei ddirwyn i ben, a bod y digwyddiad yn cael ei drin fel un o alwad ffug neu ar gam.