Undeb rygbi'n cynnig cytundeb i'r rhanbarthau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Baner cefnogwyr y rhanbarthau mewn protest yn erbyn URC yn ystod yr anghydfod

Mae'r pedwar rhanbarth rygbi yng Nghymru wedi cyfarfod ag Undeb Rygbi Cymru (URC) i geisio taro bargen yn lle'r cytundeb cyfranogi.

Fe wrthododd y rhanbarthau adnewyddu'r cytundeb presennol gydag URC ddiwedd 2013.

Mae cynnig newydd gan URC - y Cytundeb Gwasanaethau Rygbi - wedi ei gyflwyno ac mae'r rhanbarthau yn ei ystyried.

Dyw URC heb wneud sylw wedi'r cyfarfod.

Asgwrn y gynnen

Cyllid yw asgwrn y gynnen rhwng y ddwy ochr yn ogystal â chystadlaethau Ewropeaidd a chynifer o chwaraewyr yn gadael Cymru i chwarae yn Lloegr neu dramor.

Er na wnaeth Gleision Caerdydd, Dreigiau Casnewydd Gwent, y Gweilch na'r Scarlets arwyddo'r cytundeb newydd cyn diwedd 2013, dyw'r cytundeb presennol ddim yn dod i ben tan fis Mehefin 2014.

Mae'r cytundeb yn nodi'r berthynas rhwng URC a'r rhanbarthau, gan gynnwys cyllid a rhyddhau chwaraewyr ar gyfer gemau rhyngwladol a chystadlaethau.

Pryder y rhanbarthau yw y bydd adnewyddu'r cytundeb presennol yn achosi trafferthion ariannol.

Cododd hynny amheuon y byddai'r rhanbarthau yn ymuno â chystadleuaeth bosib ar y cyd â Lloegr, yn groes i ddymuniad URC.

Ar hyn o bryd, maen nhw'n cystadlu yn y Pro12, Cwpan Heineken a Chwpan Amlin.

Fe wnaeth y rhanbarthau gadarnhau eu bod nhw'n "parhau gyda'r ymrwymiad i sefydlu Cwpan Pencampwyr Rygbi," y gystadleuaeth allai fod yn lle Cwpanau Heineken ac Amlin.

'Eglurder'

Y cam nesaf fydd gweld a wnaiff y Cytundeb Gwasanaethau Rygbi ymateb â phryderon y rhanbarthau.

Yn dilyn y cyfarfod rhwng URC a'r rhanbarthau yn Abertawe ddydd Mercher, mae rhagor o drafodaethau ar droed.

Ond mewn datganiad dywedodd Rygbi Rhanbarthol Cymru, sy'n gyfrifol am y pedwar tîm, eu bod nhw am "ofyn am ragor o fanylion, eglurder a chadarnhad ar nifer o bwyntiau gafodd eu nodi yn y cynnig, i weld oes modd cytuno".

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn barod i drafod â'r ddwy ochr, gan ychwanegu fod cefnogwyr am weld y dadlau'n dod i ben.

Straeon perthnasol