Achos llofruddiaeth: tystiolaeth chwaer Joanna Hall

  • Cyhoeddwyd
Joanna HallFfynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys nad oedd perthynas Joanna Hall a Steven Williams wedi para am gyfnod hir

Yn Llys y Goron Abertawe mae tyst wedi dweud mai cariad lofruddiodd ei chwaer yn ei chartre' yn Sir Benfro.

Roedd Joanna Hall o Ddinbych y Pysgod wedi dweud mai Steven Daniel Williams ymosododd arni yn yr ysbyty cyn iddi farw.

Clywodd y llys fod Joanna wedi ei thrywanu fwy na 40 o weithiau a'i bod hi wedi dweud wrth ei chwaer, Georgina Marwick, fod Mr Williams wedi bod yn yfed cyn iddo "golli arni" a nôl cyllell o'r gegin.

Mae Mr Williams, 30 oed o Ddinbych y Pysgod, yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.

'Pwy wnaeth hyn i ti?'

Aeth Ms Marwick i weld ei chwaer yn Ysbyty Treforys wedi'r ymosodiad.

"Roedd yn amlwg ei bod hi mewn poen difrifol. Roedd bandej am ei braich ond roedd hi o gwmpas ei phethau ac yn ddealladwy," meddai.

"Y peth cyntaf ofynnais i oedd 'pwy wnaeth hyn i ti?'. Dywedodd: 'Rhywun dwi'n 'nabod. Dw i wedi bod yn ei weld, a'i enw ydy Steven Williams'."

Dywedodd Ms Marwick wrth y llys:

"Yna gofynnais iddi pam oedd hi'n ymwneud â phobl fel hyn? Dywedodd ei fod wedi bod yn glen gyda hi. Fe ddywedodd hi ei fod o wedi dod i'w fflat y noson honno. Roedd wedi bod yn yfed. Fe ddechreuon nhw ddadlau a gofynnodd hi iddo fo adael.

"Roedd wedi gwylltio ac fe rwygodd wresogydd oddi ar y wal. Roedd wedi colli arni.

"Fe afaelodd mewn cyllell a'i thrywanu hi. Doedd Jo ddim eisiau dweud wrth yr heddlu gan fod ofn arni. Dywedodd ei fod o wedi bygwth dod yn ôl 'i orffen y job' neu anfon rhywun arall i wneud hynny os byddai hi'n dweud wrth unrhywun."

Clywodd y llys ei bod hi wedi annog ei chwaer i beidio â phoeni a dweud popeth wrth yr heddlu.

"Dywedodd (Joanna) ei bod hi wedi gofyn i Mr Williams ffonio am help ond fe wrthododd, gan ddweud, "mae gen ti ddewis, cymer di dy fywyd neu mi wna i ei gymryd gen ti.'"

Yna dywedodd hi wrth y llys fod Mr Williams wedi dweud wrth ei chwaer nad oedd "eisiau gorfod gwneud hyn, ond mae'n rhaid i mi dy ladd di nawr. Dw i ddim yn mynd yn ôl i'r carchar."

Fe eisteddodd Mr Williams gyda Joanna drwy'r nôs, gan smygu'n gyson, yn ôl Ms Marwick.

"Mae hi'n cofio cael trafferth anadlu'n ddwfn. Dywedodd yntau wrthi 'Wnei di jest marw?"

Ffonio 999

Ddydd Mercher clywodd y rheithgor alwad ffôn 999 Mr Williams, yn disgrifio sut y cafodd Ms Hall ei thrywanu a'i bod hi'n "marw". Bu farw dair wythnos wedi hynny.

Clywodd yr achos fod Mr Williams wedi chwarae rhan "y cariad mewn galar," gan honni bod dyn â chyllell wedi torri i mewn i'r fflat pan nad oedd yno.

Ond clywodd y llys fod Ms Hall wedi deffro yn yr ysbyty a dweud mai fo ymosododd arni, cyn syrthio'n anymwybodol unwaith eto.

Roedd Ms Hall wedi dweud wrth yr heddlu: "Fe ddechreuodd weiddi arna i cyn mynd i'r gegin a dod yn ôl gyda chyllell.

"Gofynnais iddo be' oedd am wneud a dywedodd: 'Gwylia fi'.

"Fe drywanodd fi yn fy nghefn. Aeth y gyllell yn sownd ond fe wnaeth ei chael hi'n rhydd a chario 'mlaen i nhrywanu i.

"O'n i'n meddwl mod i am farw."

Yn ystod y diwrnod mi glywodd y rheithgor dystiolaeth gan weithwyr oedd yn gweithio yn y garej yn Ninbych y Pysgod. Mi ddywedodd un ohonynt fod Mr Williams yn aml yn prynu alcohol yno.

"Llithro dros ei eiriau"

Ar y noson y digwyddodd yr ymosodiad honedig dywedodd Lisa Rossiter bod hi'n amlwg fod Mr Williams wedi bod yn yfed a'i fod yn "llithro dros ei eiriau". Roedd o wedi prynu potel o wisgi o'r siop.

Alex Jones oedd yn rhoi tystiolaeth wedyn yn y llys. Roedd yr heddwas wedi mynd i brynu petrol yn y garej y noson honno ac wedi siarad gyda Mr Williams.

"Doedd e ddim yn sefydlog iawn ar ei draed. Doeddwn i ddim yn medru deall y sgwrs yn iawn ond mi oeddwn i yn medru arogli alcohol arno fo. Roedd o yn dal potel. Dw i'n credu ei fod o wedi prynu'r botel," meddai.

Mi ddywedodd yr heddwas na wnaeth o sylwi ar unrhyw anafiadau na gwaed ar wyneb Mr Williams.

Mae'r achos yn parhau.