Corff yn Afon Taf: Enwi dyn

  • Cyhoeddwyd
Ashley Wells
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ashley wedi bod ar goll ers iddo adael ei gartref yn Gabalfa ar Ionawr 5

Mae Heddlu'r De wedi cyhoeddi enw'r dyn y cafwyd hyd i'w gorff yn yr Afon Taf ger Parc Hailey yn Llandaf.

Roedd Ashley Wells, 26 oed o Gabalfa, ar goll ers bore Sul, Ionawr 5.

Cafodd Heddlu eu galw oddeutu 2yh ddydd Mawrth, Ionawr 14, a chafodd teulu Mr Wells wybod am y datblygiad.

Cafodd y corff ei adnabod yn swyddogol brynhawn dydd Iau.

Does dim amgylchiadau amheus a bydd cwest yn cael ei gynnal yn y man.