Cau parc chwarae'r Hendy oherwydd pryderon am ddiogelwch

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Parc Chwarae'r Hendy ei agor yn swyddogol ym mis Tachwedd.

Mae cae chwarae, gafodd ei agor ddau fis yn ôl yn Yr Hendy, Sir Gâr, yn gorfod cau yn ystod y dydd oherwydd pryderon am iechyd a diogelwch.

Wrth iddyn nhw chwarae ar y safle, mae plant wedi cael eu gweld yn nôl peli pêl-droed o'r afon gerllaw ac felly oherwydd y peryglon amlwg, mae'r cae ar gau os nad oes neb ar gael i arolygu.

Roedd y safle wedi agor ym mis Tachwedd wedi i wirfoddolwyr gael nawdd o £150,000.

Mae pwyllgor sy'n gyfrifol am y lle yn edrych ar bris cynllun i godi lefel y ffens 14 troedfedd ( 4.2m) er mwyn atal y peli rhag mynd i'r afon.

Dim gor-ymateb

Yn ôl Alun Evans, aelod o gyngor cymuned Llanedi a phwyllgor Parc Hendy, does dim gor-ymateb gan fod Afon Gwili wedi gor-lifo ei glannau ers sawl wythnos.

"Dwi 'rioed wedi gweld hi mor uchel", meddai. "Mae plant wedi cael eu gweld yn mynd i mewn i'r afon.

"Mae'n ymateb synhwyrol i sefyllfa nad oedd neb wedi gallu ei rhagweld."

Disgrifiad,
Adroddiad Aled Scourfield

Fe gafodd y cae chwarae ei datblygu wedi i gynlluniau i adnewyddu pwll nofio yr Hendy gael eu gollwng.

Fe gafodd y parc ei agor yn ffurfiol gan y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Non Evans, mewn seremoni arbennig ym mis Tachwedd.

Y cyngor cymuned sy'n rhedeg y parc gyda phwyllgor o wirfoddolwyr a nhw benderfynodd y dylai'r adnoddau gael eu defnyddio pan fo oedolion yno i arolygu.

Codi ffens uwch

Roedd gwirfoddolwyr yn bryderus y gallai aelodau'r pwyllgor fod yn atebol petai plentyn yn cael ei anafu neu ei ladd wrth nôl pêl o'r afon.

Erbyn hyn, maen nhw'n ymchwilio a fyddai'n bosib i godi uchder y ffens i atal peli rhag cyrraedd yr afon ac yn mynnu mai mesur tymor byr ydi cau'r safle.

Mae'r tir ar gyfer yr ardal chwarae ar les gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Straeon perthnasol