Bechgyn o'r Fenni ar goll

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Kieran Lloyd na Joshua Shaw heb gael eu gweld ers nos Fawrth

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i ddau fachgen yn eu harddegau sydd ar goll o'u cartrefi yn y Fenni.

Fe gafodd Kieran Shane Lloyd, 15 a Joshua Shaw, 13 eu gweld ddiwethaf tua 10.30 yr hwyr nos Fawrth Ionawr 14.

Mae Keiran yn cael ei ddisgrifio fel bachgen croenwyn, tenau.

Yn chwe throedfedd o daldra mae ganddo wallt byr, brown golau a llygaid glas.

Y tro diwethaf i rywun ei weld roedd yn gwisgo tracwisg Adidas llwyd ac esgidiau rhedeg gwyn.

Mae gan Kieran gysylltiadau gydag ardaloedd Caerdydd a Phontypridd.

Mae Joshua yn cael ei ddisgrifio fel bachgen croenwyn, tenau, tua 5 troedfedd o daldra, gyda gwallt byr, brown.

Mae ganddo gysylltiadau ag ardaloedd Caerdydd a'r Rhondda.

Mae'r heddlu'n awyddus i unrhywun sydd â gwybodaeth am y ddau gysylltu gyda nhw ar 101 gyda'r cyfeirnod 485 14/01/14.