Cyhoeddi cynlluniau Bodelwyddan er mwyn ymgynghori

  • Cyhoeddwyd
Bodelwyddan
Disgrifiad o’r llun,
Protestwyr yn erbyn datblygiad mawr ym Modelwyddan

Mae cynlluniau ar gyfer datblygiad dadleuol yng ngogledd Cymru, sydd i fod i greu 3,000 o swyddi, wedi eu cyhoeddi.

Y llynedd roedd yna wrthwynebiad cryf i benderfyniad Cyngor Sir Ddinbych i glustnodi safle 250 acer ym Modelwyddan fel safle pwysig yng Nghynllun Datblygu'r Sir.

Cafodd y Cynllun Datblygu ei basio ar ôl ymchwiliad cyhoeddus.

Nawr mae cwmni o Gaerdydd - Barwood Land and Estates - wedi cyflwyno cynllun amlinellol ar gyfer y safle sydd i'r dwyrain o bentref Bodelwyddan ar gyrion yr A55.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys codi :-

  • 1,700 o dai;
  • Ysgol gynradd newydd;
  • Cartref 80 gwely i'r henoed;
  • Ddau ganolfan cymunedol;
  • Gwesty 100 gwely.

Yn y cynlluniau bydd 950,000 troedfedd sgwâr o lawr yn cael ei neilltuo ar gyfer gwaith, gan gynnwys swyddfeydd, unedau i ddechrau busnes, a storfeydd bychain.

Er mwyn creu mynediad i'r safle, argymhellir adeiladu ffordd newydd oddi ar yr A55 yng nghyffordd 26 a Ffordd Sarn sy'n rhedeg heibio Ysbyty Glan Clwyd.

Fel rhan o'r datblygiad, bydd llwybrau beicio, mannau awyr agored a pherllan gymunedol yno.

Mae gwrthwynebwyr i'r datblygiad yn dadlau y byddai cymeriad Bodelwyddan - sydd â phoblogaeth o 2,000 - yn cael ei golli, ac na fyddai'r isadeiledd lleol yn ymdopi gyda'r pwysau ychwanegol arno oherwydd y datblygiad.

Ond mae Owen Jones, cyfarwyddwr o'r ymgynghorwyr cynllunio Boyer Ltd. yn dweud yn y dogfennau sydd yn cefnogi'r cynllun na fyddai hyn yn digwydd.

Mae'r cwmni yn dweud y byddai'r datblygiad yma yn galluogi Sir Ddinbych i gymryd mantais ar gyfleoedd buddsoddiant ar hyd coridor yr A55 gan ganiatáu i bobl fyw yn ddigon agos i'w gwaith i gerdded neu feicio yno.

Bydd cwmnïau lleol yn cael blaenoriaeth i weithio ar y datblygiad, yn ôl y cwmni.

Mi fydd ymgynghoriad ar y cynlluniau yn para tan ddiwedd mis Chwefror pan fyddant yn cael eu trafod gan y Cyngor Sir.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol