Disgyblu gweithwyr Airbus am dynnu llun damwain farwol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Martyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Maes Awyr Penarlâg

Mae cwmni awyrennau Airbus wedi disgyblu dau aelod o staff a roddodd luniau o awyren yn cael damwain ar Faes Awyr Penarlâg ar wefannau cymdeithasol.

Bu farw Gary Vickers, 58, a Kaye Clark, 43, o Gaer yn y ddamwain ym mis Tachwedd y llynedd.

Mae'r maes awyr lle tynnwyd lluniau o'r digwyddiad yn rhan o safle Airbus ym Mrychdyn.

Dywedodd Airbus nad ydynt yn caniatáu tynnu lluniau ar y safle.

Meddai llefarydd Airbus: "Rydym yn cadarnhau i ni gynnal ymchwiliad ar ôl i luniau cael eu tynnu ar safle Brychdyn yn dilyn y ddamwain a chael eu dosbarthu ar wefannau cymdeithasol.

"Fel nifer o safleoedd gweithgynhyrchu eraill, nid ydym yn caniatáu ffotograffiaeth ar y safle heblaw gan bobl sydd â'r awdurdod i wneud ar rai achlysuron.

"O ganlyniad i'r ymchwiliad yma, mae dau o bobl sy'n gweithio ar y safle wedi torri'r rheolau ac wedi cael eu disgyblu yn briodol.

"Am resymau cyfrinachedd nid ydym yn gallu datgan mwy o wybodaeth am natur y disgyblu."

Dychwelyd o drip

Roedd y ddau fu farw yn dychwelyd o drip i Ewrop pan ddaeth eu hawyren ysgafn i lawr yn y maes awyr.

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio, ond datgelwyd bod Mr Vickers wedi marw oherwydd anafiadau i'w ben a'i frest, tra bod Ms Clarke wedi marw yn yr ysbyty oherwydd gwaedlif a sioc.

Mae ymchwiliad i achos y ddamwain gan yr Uned Ymchwilio Damweiniau Awyr yn parhau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol