BBC Cymru Fyw

Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Published

Mae'r heddlu'n ymchwilio yn dilyn ymosodiad honedig ar ddyn yn ei 40au yn Llandudno ddydd Mercher.

Fe gafodd Heddlu'r Gogledd eu galw ychydig wedi 10:30pm nos Fercher gan y Gwasanaeth Ambiwlans wedi'r digwyddiad yn Rhodfa Clarence yn ardal Craig-y-Don o'r dref.

Fe gludwyd y dyn i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan gydag anafiadau i'w ben.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth a dywedodd y Ditectif Sarjant Bob Halford:

"Roedd hwn yn ymosodiad cas ar ddyn ar ei ben ei hun a byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101.

"Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl oedd yn ardal Rhodfa Clarence rhwng 10pm a 10:30pm ac a welodd rhywun ar droed neu mewn cerbyd."

Mae'r heddlu wedi bod yn holi o ddrws i ddrws yn yr ardal.

Gall pobl sydd am gynorthwyo'r heddlu hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.