Heddlu'n apelio wedi ymosodiad

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio yn dilyn ymosodiad honedig ar ddyn yn ei 40au yn Llandudno ddydd Mercher.

Fe gafodd Heddlu'r Gogledd eu galw ychydig wedi 10:30pm nos Fercher gan y Gwasanaeth Ambiwlans wedi'r digwyddiad yn Rhodfa Clarence yn ardal Craig-y-Don o'r dref.

Fe gludwyd y dyn i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan gydag anafiadau i'w ben.

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth a dywedodd y Ditectif Sarjant Bob Halford:

"Roedd hwn yn ymosodiad cas ar ddyn ar ei ben ei hun a byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â ni cyn gynted â phosib drwy ffonio 101.

"Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl oedd yn ardal Rhodfa Clarence rhwng 10pm a 10:30pm ac a welodd rhywun ar droed neu mewn cerbyd."

Mae'r heddlu wedi bod yn holi o ddrws i ddrws yn yr ardal.

Gall pobl sydd am gynorthwyo'r heddlu hefyd ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.