Dechrau da i Elfyn Evans

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Evans yn cael ei ystyried i fod yn un o yrwyr rali gorau'r byd

Mae'r Cymro Elfyn Evans wedi cael dechrau da yn ei ras gyntaf yn Rali Pencampwriaeth y Byd.

Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf o rasio yn Rallye Monte Carlo, mae Evans yn y chweched safle.

Mae Evans, 24, o Ddolgellau, yn gyrru Ford Fiesta RS WRC gan gwmni M-Sport yn ei dymor cyntaf yn y gystadleuaeth.

Fe gymerodd dipyn o amer i ymdopi â'r cwrs gan orffen y cymal cyntaf yn 14eg. Ond fe gafodd Sebastien Ogier a Thierry Neuville ddamweiniau ar y cymal cyntaf, ac yn wir bu'n rhaid i Neuville roi'r gorau i'r ras yn llwyr.

Tarodd Ogier - pencampwr y byd yn 2013 - i mewn i wal ar y troead cyntaf yn y cymal cyntaf, ond llwyddodd i drwsio'i gar yn ddigon da i aros yn y ras.

Gwellodd Evans i orffen yn seithfed yn yr ail gymal ac yna ail yng nghymal 3 o Montauban Sur L'Ouveze i Laborel, ac fe orffennodd yn y deg uchaf yn y tri chymal arall ddydd Iau i orffen y dydd mewn safle parchus dros ben.

Y Ffrancwr Bryan Bouffier sydd ar y blaen wedi diwrnod o gystadlu gyda'r Prydeiniwr Kris Meeke yn ail. Y cyn-yrrwr Fformiwla 1 o wlad Pwyl, Robert Kubica, sy'n drydydd gydag Ogier wedi codi'n ôl i'r pedwerydd safle.

Rallye Monte Carlo - Diwedd y diwrnod cyntaf

1. Bryan BOUFFIER 1:25:36.6

2. Kris MEEKE +38.8

3. Robert KUBICA +39.5

4. Sebastien OGIER +47.3

5. Mats OSTBERG +1:20.7

6. Elfyn EVANS +1:38.6

Cefnogaeth y teulu

Mae Evans wedi dod yn bell dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf - wedi gorffen yn gyntaf ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd Ifanc yn 2012, fe aeth ymlaen i orffen yn seithfed yn ei dymor cyntaf yn WRC-2.

Ond y ras yn Rally Italia Sardegna wnaeth wneud i bobl sylwi fod gan Evans y potensial i fod yn un o sêr y dyfodol.

Ar ôl i Nasser Al-Attiyah orfod tynnu allan o'r ras, penderfynodd M-Sport roi cyfle i'r Cymro ddangos ei ddoniau ar y prif lwyfan.

Mae Evans yn gwybod fod cystadlu yn y Bencampwriaeth yn wythnosol yn mynd i fod yn her newydd, ond mae'n dweud ei fod yn barod am hynny.

Un sydd wedi bod yn rhoi help llaw iddo drwy gydol ei yrfa yw ei dad, y cyn yrrwr rali Gwyndaf Evans.

Mae Gwyndaf yn gyn bencampwr Prydain ac mae ei brofiad yn parhau i fod yn werthfawr yn ôl ei fab.

"Mae'n hwb fawr i ni, mae o'n amlwg yn brofiadol iawn o ran gwneud ralïau mae'n deall fy system nodiadau i sydd yn bwysig iawn fod nhw'n deall yn union be 'dwi angen.

"'Da ni'n rhoi trust ynddyn nhw mewn ffordd i newid ein nodiadau ni wedyn dydi hi ddim yn job all neb gymryd yn ysgafn."

Straeon perthnasol