AS yn galw am greu carchar ieuenctid yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar hyn o bryd tua 12 awr yr wythnos o addysg mae troseddwyr ifanc yn ei gael

Mae Aelod Seneddol wedi galw am greu adran arbennig i droseddwyr ifanc mewn carchar newydd yng ngogledd Cymru.

Mae AS Plaid Cymru, Elfyn Llwyd am weld adran arbennig i droseddwyr ifanc yng ngharchar Wrecsam, a chyfle iddyn nhw weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr i gynnig addysg a hyfforddiant.

Daeth sylwadau Mr Llwyd wedi cyhoeddiad y Dirprwy Brif Weinidog fod y llywodraeth yn bwriadu cynnig gwell cyfleodd addysg a hyfforddiant i droseddwyr ifanc i geisio lleihau'r nifer sy'n ail-droseddu ar ôl gadael y carchar.

Yn ôl Mr Llwyd, nid yw'r system bresennol yn ddigon da, ac mae angen cyfleusterau o'r fath i bobl Cymru.

Ail droseddu

Un sydd wedi treulio amser dan glo ydy Jac Roberts o Borthmadog. Mi oedd o mewn canolfan i droseddwyr ifanc yn Hindley yn Wigan am naw mis.

Ar y Post Cyntaf dywedodd wrth ohebydd y Post Cyntaf, Aled Hughes bod na nifer yn mwynhau aros yno.

"Ti'n cael byw yna, teli, bwyd, bob dim call felna. Routine de. Ma na lot o hogia sydd ddim efo gwaith, gynnon nhw ddim byd tu allan, dim pres, so ma nhw yn offendio. Ma nhw yn mynd mewn i fama."

Mae ffigyrau yn dangos bod nifer uchel o droseddwyr ifanc yn mynd ati i dorri'r gyfraith eto. Yn 2010, 71% oedd wedi troseddu eto ar ôl eu cyfnod dan glo.

Yn yr un cyfnod, 46% o oedolion oedd wedi troseddu eto ar ôl gadael y carchar.

Dydy o ddim yn synnu bod 'na nifer yn dewis gwneud hyn.

"Oedd na un boi, ath o fewn 9 gwaith tra o'n i yna. Mae hynna yn lot i fynd i jail, mynd i jail naw gwaith mewn naw mis. Ma hynna fewn bob mis basically."

Mwy o addysg

Ddydd Gwener, cyhoeddodd y Dirprwy Brif Weinidog, Nick Clegg a'r gweinidog cyfiawnder Chris Grayling gynllun i geisio cynyddu faint o addysg y mae troseddwyr ifanc yn ei gael bob wythnos.

Ar hyn o bryd 12 awr yr wythnos o addysg mae'r 1,300 o droseddwyr ifanc yng Nghymru a Lloegr yn ei gael.

Fel rhan o'r cynllun, bydd 'coleg diogel' gwerth £85m yn cael ei adeiladu yn Sir Gaerlŷr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Elfyn Llwyd ei fod yn bwriadu gofyn am adran arbennig i bobl ifanc yn Wrecsam

Bydd lle i 320 o droseddwyr yn y ganolfan, a bydd yn agor erbyn 2017.

'Integreiddio i'r gymdeithas'

Mae Elfyn Llwyd yn croesawu'r newidiadau, ac yn dweud bod angen cyfleusterau tebyg yng Nghymru hefyd.

"Os byddai modd rhoi adran yn arbennig ar gyfer delio hefo pobl ifanc, dwi'n meddwl y buasai hynny yn syniad da iawn," meddai AS Dwyfor Meirionnydd.

"Oherwydd bod Prifysgol Glyndŵr o fewn ychydig o filltiroedd, byddai modd i'r addysg gael ei roi, byddai modd rhoi hyfforddiant yno yn syth bin."

"Os na fydd y weinyddiaeth gyfiawnder yn gwneud hyn dwi'n meddwl y byddwn ni'n colli cyfle, a byddaf yn ysgrifennu at Chris Grayling yn gofyn iddo ystyried creu adran yn Wrecsam i gadw'r nifer fach o bobl ifanc sy'n cael eu cadw dan glo.

"Ond pan rydyn ni'n eu cadw dan glo, bod rhywbeth positif yn cael ei wneud gyda nhw er mwyn eu hintegreiddio yn ôl i'r gymdeithas."

Ond dydy Jac Roberts ddim yn siwr a oes angen coleg o'r fath. Mae o yn dweud ei fod o wedi dysgu ei wers ac wedi cael cymwysterau newydd a dydy o ddim yn siwr a fyddai coleg yn ychwanegu unrhywbeth at y drefn bresennol.

"Dw i isio newid. Dw i wedi callio. Dw i isio cael job. Dw i isio cael fan a gobeithio mynd yn self employed. Dw i isio dangos i bobl bod fi yn gallu neud o."

Straeon perthnasol