Beirniadaeth o hysbyseb sy'n 'bychanu'r Gymraeg'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cyngor wedi dweud y byddan nhw'n newid yr hysbyseb

Mae Cyngor Sir Penfro yn dweud ei bod am newid cynnwys hysbyseb swydd gweithwyr cymdeithasol sydd yn dweud nad ydy medru siarad "Cymraeg yn bwysig."

Roedd y cyngor wedi dweud mai Saesneg oedd "iaith fewnol y cyngor."

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn ysgrifennu atyn nhw ac yn gofyn iddyn nhw ail hysbysebu, gan ddweud bod Cymraeg yn hanfodol.

Cyfiawnhau

Dywedodd Gwyndaf Tomos o Gymdeithas yr Iaith Sir Benfro: "Mae'n warthus bod y cyngor wedi dweud y fath beth.

"Nid iaith ar gyfer rhannau o'r gogledd yw'r Gymraeg - ond iaith ar gyfer yr holl sir.

"Mae'n rhoi'r argraff fod y cyngor yn ystyried y Gymraeg yn ddim mwy na mater o gwrteisi sydd yn haeddu cydnabyddiaeth ambell i frawddeg.

"Rydyn ni'n galw ar y cyngor sir i dynnu'r hysbyseb yma yn ôl yn syth ac i ail hysbysebu'r swydd gan ofyn bod y Gymraeg yn hanfodol."

Mae Mr Tomos eisiau esboniad gan arweinydd y cyngor, y Cynghorydd James Adams, ynglŷn â sut y cafodd yr hysbyseb ei chyhoeddi yn y lle cyntaf.

Camargraff

Yn ôl y mudiad Dyfodol i'r Iaith mae'r hysbyseb yn creu camargraff o sefyllfa'r iaith.

Yn Sir Benfro roedd 19% o bobl yn y cyfrifiad diwethaf yn dweud eu bod yn siaradwyr Cymraeg.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith: "Mae'r datganiad yn yr hysbyseb yn rhoi camargraff o'r sefyllfa ieithyddol yn sir Benfro ac felly yn bychanu'r defnydd o'r Gymraeg ac o angen siaradwyr Cymraeg i gael gofal cymdeithasol yn y Gymraeg.

"Rydym yn croesawu'r ffaith bod y sir yn cynnig hyfforddiant iaith am ddim i weithwyr ond byddai'n dda gweld y cyngor yn gwneud ymdrech wirioneddol i ddarparu gweithwyr cymdeithasol sy'n gallu delio â siaradwyr Cymraeg yn drylwyr."

Dywedodd llefarydd ar ran Comisiynydd yr Iaith, Meri Huws, ei bod yn "ymwybodol o'r achos" ac wedi cysylltu gyda'r cyngor i "ofyn am eglurhad o'r sefyllfa."

'Ddim yn gywir'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Penfro: "Rydym yn cydnabod fod dweud nad yw'r Gymraeg yn flaenllaw yn ein gofal cymdeithasol ddim yn gywir, ac felly fe fyddwn yn dileu'r frawddeg honno.

"Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth iaith Gymraeg, ac fe fyddwn ni'n gwneud hyn unrhyw bryd y bydd gofyn i ni wneud.

"Heblaw bod swydd yn benodol angen siaradwr Cymraeg e.e. aelod o staff mewn ysgol cyfrwng Gymraeg does dim angen i unrhyw ddeiliad swyddi fod yn siaradwyr Cymraeg."

Ychwanegodd: "Yn anffodus, ac yn enwedig yn y maes hwn, byddai gofynion o'r fath yn lleihau'r dewis o ymgeiswyr y gallwn ni recriwtio ohonynt yn sylweddol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol