'Chwe ambiwlans tu allan i ysbyty'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu Fred Pring farw wedi pedair galwad ffôn 999.

Mae cwest i farwolaeth dyn 74 oed wedi clywed bod chwe ambiwlans yn aros y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam pan ffoniodd ei wraig y gwasanaethau brys a dweud bod ganddo boenau difrifol yn ei frest.

Bu'n rhaid i Fred Pring o Fynydd Isaf ger Yr Wyddgrug aros dros 40 munud am ambiwlans.

Roedd ei wraig wedi ffonio bedair gwaith i ofyn am ambiwlans ond doedd dim un ar gael.

Fe gyrhaeoddodd tri yn y pen draw ond roedd Mr Pring wedi marw erbyn iddyn nhw gyrraedd.

Yn y cwest yn Rhuthun dywedodd patholegydd nad oedd yn gwybod yn bendant a fyddai'r dyn yn fyw heddiw pe bai'r ambiwlans wedi cyrraedd yn gynt.

Dywedodd Dr Brian Rodgers wnaeth archwilio ei gorff iddo farw o glefyd y galon a chlefyd yr ysgyfaint.

Roedd y dyn wedi datblygu poenau yn ei galon fis Mawrth diwethaf.

'Camgymeriadau bach'

Dywedodd Dr Rodgers: "Mae'n amhosib dweud o'r dystiolaeth bathegol a fyddai ymyrraeth fuan wedi effeithio ar y canlyniad. Efallai y byddai wedi ond mae'n bosib na fyddai hefyd."

Roedd gwraig Mr Pring wedi dweud ei bod wedi ffonio 999 bedair gwaith am ambiwlans.

Dywedodd Gill Pleming o'r Gwasanaeth Ambiwlans mai dim ond 'camgymeriadau bach' oedd wedi eu gwneud gan y person atebodd y galwadau, camgymeriadau fel peidio â chadarnhau rhif ffôn y teulu.

Roedd Mrs Pring wedi beirniadu'r alwad olaf ond dywedodd Miss Pleming bod y person wnaeth ateb wedi bod yn "broffesiynol" ac yn "dosturiol".

Ar y diwrnod y bu farw Mr Pring roedd yna saith ambiwlans ac un cerbyd brys ar gyfer ardaloedd Wrecsam a'r Fflint a digon o staff.

Ond mi ddywedodd Miss Pleming nad oedd yna ambiwlans ar gael pan y ffoniodd Mrs Pring y tro cyntaf.