Pentref am gasglu eu sbwriel eu hunain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pentrefwyr Glyncoch am rhedeg cynllun ailgylchueu hunain

Mae cymuned yn y cymoedd wedi penderfynu hel eu sbwriel eu hunain a'i werthu i gwmnïau ailgylchu.

Mae casglu ysbwriel yn un o ddyletswyddau awdurdodau lleol, ond ym mhentref Glyn-coch ger Pontypridd mae'r bobl yno am ei wneud drostynt eu hunain.

Fe fyddan nhw'n gwerthu'r ysbwriel i gwmnïau ail-gylchu ac mi fydd pobl y pentref yn cael dewis sut i wario'r arian a ddaw o'r cynllun.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi'r syniad ac wedi darparu lori a gyrwyr ar gyfer y cynllun.

Fydd yna ddim swyddi'n cael eu colli oherwydd y cynllun yn ôl Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Gofal Strydoedd RCT.

Fe ddywed Mr Wheeler bod y cynllun yn un ardderchog i'r gymuned a'r Cyngor, oherwydd mi fydd yn arbed arian i'r awdurdod gyda'r gobaith o gynyddu ailgylchu yn yr ardal.

Mae'r cyngor yn gweld y cynllun fel ffordd o leihau dibyniaeth pobl ar yr awdurdod lleol, ac fel modd o adfywio ardal ddifreintiedig.

"Mewn amser o doriadau, gallai hyn fod yn fodel i gymunedau eraill," meddai'r Cynghorydd Doug Williams.

"Ar yn o bryd, mae pobl ar y pentref yn ailgylchu 90% o nwyddau sych a 72% o wastraff bwyd - ffigyrau i ymfalchïo ynddynt ond mae modd gwella arnynt hefyd."

Cam nesaf y cynllun yw ceisio perswadio archfarchnad i roi cardiau sy'n cynnig nwyddau am bris llai i'r rhai sy'n ymuno â'r cynllun.

Mi fydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau i gasglu bagiau sbwriel duon yn y pentref.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol