Gweddw: 'angen i wasanaeth ambiwlans adolygu polisïau'

  • Cyhoeddwyd
Fred Pring
Disgrifiad o’r llun,
Bu Fred Pring farw wedi pedair galwad ffôn 999.

Mae gwraig weddw oedd wedi ffonio'r gwasanaethau brys sawl gwaith wedi dweud bod angen i'r gwasanaeth ambiwlans adolygu eu polisïau.

Bu'n rhaid i Fred Pring o Fynydd Isaf ger Yr Wyddgrug aros dros 40 munud am ambiwlans.

Roedd ei wraig Joyce wedi ffonio bedair gwaith i ofyn am ambiwlans ond doedd dim un ar gael.

Fe gyrhaeoddodd tri yn y pen draw ond roedd Mr Pring wedi marw erbyn iddyn nhw gyrraedd.

Cafodd datganiad Mrs Pring ei ddarllen yn y cwest yn Rhuthun.

"Dylid adolygu'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn gan weithredwyr 999 fel nad yw rhywun yn gofyn a yw'r claf yn anadlu pan fo'r claf wedi marw," meddai.

'Canolbwyntio'

"Dylai gweithredwyr wirio pa mor alluog yw'r galwr cyn ei gynghori i symud claf o'r gwely i'r llawr.

"Pan mae rhywun yn gorfod ffonio sawl gwaith dylai gynnig enw a chyfeiriad a hyn yn golygu bod y gweithredydd 999 yn dod o hyd i wybodaeth flaenorol. Bydd y galwr yn canolbwyntio ar y claf yn lle ateb yr un cwestiynau.

"... Os yw'r Gwasanaeth Ambiwlans yn brin o adnoddau brys, efallai na ddylen nhw anfon dau ambiwlans ar gyfer Galwad Coch 1.

"Felly byddai cerbyd ar gael ar gyfer achos brys arall."

Dywedodd Prif Weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Elwyn Price Morris nad oedd y pwysau mawr y noson y bu farw Mr Pring yn anarferol.

'Yn brin iawn'

"Dyw hyn ddim yn digwydd bob dydd ond mae'n digwydd sawl tro a hyn yn effeithio ar ein hymateb ni ...

"Yn y gorffennol mae digwyddiadau wedi bod lle mae marwolaethau yn y gymuned oherwydd materion yn ymwneud ag ateb.

"Ond maen nhw'n brin iawn."

Dywedodd nad oedd ateb rhwydd os oedd ambiwlansys yn aros am gyfnod y tu allan i ysbytai ac y byddai newidiadau'n cynnwys ffactorau fel sut yr oedd meddygon teulu ac ysbytai'n gweithredu.

Ynghynt dywedodd patholegydd nad oedd yn gwybod yn bendant a fyddai'r dyn yn fyw heddiw pe bai'r ambiwlans wedi cyrraedd yn gynt.

Dywedodd Dr Brian Rodgers wnaeth archwilio ei gorff iddo farw o glefyd y galon a chlefyd yr ysgyfaint.

Roedd Mr Pring wedi datblygu poenau yn ei galon fis Mawrth diwethaf.

'Camgymeriadau bach'

Dywedodd Dr Rodgers: "Mae'n amhosib dweud o'r dystiolaeth bathegol a fyddai ymyrraeth fuan wedi effeithio ar y canlyniad. Efallai y byddai wedi ond mae'n bosib na fyddai hefyd."

Dywedodd Gill Pleming o'r Gwasanaeth Ambiwlans mai dim ond 'camgymeriadau bach' oedd wedi eu gwneud gan y person atebodd y galwadau, camgymeriadau fel peidio â chadarnhau rhif ffôn y teulu.

Roedd Mrs Pring wedi beirniadu'r alwad olaf ond dywedodd Miss Pleming bod y person wnaeth ateb wedi bod yn "broffesiynol" ac yn "dosturiol".

Ar y diwrnod y bu farw Mr Pring roedd yna saith ambiwlans ac un cerbyd brys ar gyfer ardaloedd Wrecsam a'r Fflint a digon o staff.

Ond mi ddywedodd Miss Pleming nad oedd yna ambiwlans ar gael pan y ffoniodd Mrs Pring y tro cyntaf.

Mae'r cwest yn parhau.