£120,000 o ddirwy i gwmni Morganite yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Abertawe

Mae cwmni o Abertawe wedi cael dirwy o £120,000 wedi i yrrwr lori gael ei ladd.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Ahmet Yakar, 52 oed, wedi cael caniatâd i ddadlwytho ei gerbyd mewn modd peryglus.

Cafodd Mr Yakar ei ladd ar Orffennaf 19 2011 yn ffatri Morganite Electrical Carbon yn Abertawe wedi iddo gael ei daro gan ddarnau o offer oedd yn pwyso chwarter tunnell yr un.

Y diwrnod hwnnw roedd Mr Yakar, oedd o Dwrci'n wreiddiol a ddim yn gallu siarad Saesneg, yn gyndyn o agor ochrau ei lori ar ôl iddi gyrraedd y ffatri i ddadlwytho.

Yn lle hynny fe roddwyd cerbyd codi paledau iddo i symud y bocsys o gefn y lori i gerbyd arall.

Wrth iddi geisio symud y bocsys, oedd wedi eu pentyrru ar ben ei gilydd, fe ddisgynnodd un ar ei ben gan ei daro oddi ar y lori.

Fe ddisgynnodd un arall ar ei ben wedyn a bu farw yn y fan a'r lle.

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ddarganfod nad oedd gan Morganite brosesau gweithio diogel ar gyfer dadlwytho cerbydau a'u bod nhw heb wneud asesiad risg.

Cafodd y cwmni hefyd orchymyn i dalu £16,021 o gostau.