Aber i golli pwyntiau?

Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhuddo Aberystwyth o chwarae rhywun oedd wedi ei wahardd.

Yn ôl y gymdeithas fe chwaraeodd Peter Hoy yn y gêm gynghrair erbyn Gap Cei Cona ar Ionawr 4 gan dorri rheol 38.1.1.

Gallai hyn weld pwyntiau'n cael eu cymryd gan Aberystwyth, fyddai'n effeithio ar allu'r tîm i orffen yn y chwech uchaf.

Ar hyn o bryd maen nhw'n chweched, gyda'r un faint o bwyntiau a Rhyl, a dau bwynt tu ôl i Gaerfyrddin sydd yn y pumed safle.

Byddai colli pwynt yn eu gweld yn disgyn i'r seithfed safle.

Fe ddigwyddodd rhywbeth tebyg y flwyddyn ddiwethaf, pan gollodd Cei Cona eu lle yn y chwech uchaf wedi i'r gymdeithas dynnu pwynt oddi arnyn nhw.

Mae Aber yn paratoi i chwarae Bangor dydd Sadwrn ac mae'n debyg y byddan nhw nawr yn cael eu gorfodi i fynd am y triphwynt.

Bydd y gêm yn cael ei dangos yn fyw ar Sgorio, gyda'r darllediad yn cychwyn am 3pm.