Ciw o bedair milltir ar y M4

Cyhoeddwyd

Mae adroddiadau bod traffig difrifol ar yr M4, gyda chiw sy'n bedair milltir o hyd.

Achos hyn yw damwain yn ymwneud â phedwar cerbyd ger cyffordd 24.

Mae dwy lôn wedi cau oherwydd y ddamwain ac mae traffig yn gorfod defnyddio'r llain galed i fynd heibio.