Glaw trwm mewn mannau

  • Cyhoeddwyd
Aber
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tonnau anferth yn Aberystwyth ddechrau'r mis

Mae glaw trwm mewn mannau ddydd Sadwrn wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod llifogydd yn bosib.

Roedden nhw wedi cyhoeddi rhybudd melyn ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion sy' ar y wefan hon.

Cafodd gwasanaethau trenau eu canslo rhwng Caerfyrddin a Llanelli am gyfnod oherwydd llifogydd yng Nglanyfferi.

Cafodd y lein ei chau am 10.18am a'i hailagor erbyn 11.57am.

Dywedodd llefarydd ar ran Arriva Trenau Cymru: "Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra."

Dywedodd Owain Wyn Evans, cyflwynydd tywydd BBC Cymru: "Mae rhannau o Gymru wedi cael cawodydd trymion dros y dyddiau diwetha'.

"Felly mae'r glaw trwm ddydd Sadwrn yn debygol o achosi llifogydd mewn ambell i le.

"Y de, y de-ddwyrain a rhannau o dde Powys yw'r ardaloedd sy'n debygol o gael eu heffeithio gan y glaw tryma' ond fydd glaw yn cyrraedd pob ardal o Gymru ryw adeg, maen siŵr.

"Ond erbyn dydd Sul, mae disgwyl i bethau gwella ychydig.

'Pwysedd isel'

"Fyddwn ni'n parhau i gael cawodydd trymion oherwydd dylanwad pwysedd isel ond fyddan nhw'n llai cyson."

Yn y cyfamser, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn paratoi cyn atgyweirio twll 165 o droedfeddi o faint yn amddiffynfeydd llifogydd Llanbedr yng Ngwynedd.

Mae llifogydd wedi bod mewn pump o dai ac ar 1,000 o erwau o dir ddwywaith y dydd ers llanw uchel iawn a stormydd ynghynt y mis hwn.

Dywedodd Tim Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Rydyn ni'n cydymdeimlo'n llwyr â'r rhai sy' wedi diodde'.

"Mae wedi bod yn ddechreuad ofnadwy i'r flwyddyn."