Arglwydd McAlpine wedi marw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw yn ei gartre' yn yr Eidal nos Wener

Yn 71 oed mae cyn Ddirprwy Gadeirydd y Blaid Geidwadol, yr Arglwydd McAlpine, wedi marw.

Mae ei deulu wedi dweud iddo farw nos Wener yn yr Eidal.

Dywedodd y blaid ei fod yn aelod dylanwadol, gan gynnwys bod yn gynorthwy-ydd i'r cyn Brif Weinidog Margaret Thatcher.

Fe oedd trysorydd y blaid pan oedd hi mewn grym rhwng 1979 a 1990.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron: "Roedd yn gefnogwr ymroddedig, i'r blaid ac i Margaret Thatcher."

Yn ôl Gohebydd Gwleidyddol Newyddion y BBC yn Llundain Rob Watson: "Roedd yn credu yn Margaret Thatcher o'r cychwyn cynta'.

'Allweddol'

"Ac roedd hyn ymhell cyn i unrhywun o fewn y blaid neu du allan sôn am Thatcheriaeth.

"Gan ei fod yn ymgynghorydd iddi ac yn codi arian mawr ar gyfer y blaid fe chwaraeodd ran allweddol yn ei llwyddiant hi."

Dywedodd cyn gadeirydd y blaid yr Arglwydd Tebbit: "Roedd ei gwmni heb ei ail am fod ganddo rywbeth diddorol i'w ddweud bob tro.

"Ac roedd ganddo brofiad helaeth o'r byd busnes, roedd yn ddiwylliedig iawn ac wedi teithio i nifer o lefydd."

Roedd ei dadcu, Syr Robert, wedi sefydlu'r cwmni, un o adeiladwyr mwya' gwledydd Prydain, yr un gododd y stadiwm ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain yn 2012.

Fe ddaeth ei ŵyr yn Farwn McAlpine West Green yn 1984.

Yn niwedd 2012 fe gafodd iawndal wedi iddo gael ei gyhuddo ar gam mewn adroddiad gan y BBC o fod â rhan yn yr achosion cam-drin rhywiol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.