Rheilffordd y Cambrian 'ar gau am fisoedd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, John Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cerbydau eu symud wedi iddyn nhw fod yn sownd yn y llifogydd

Mae Network Rail wedi dweud y gallai rhan o Reilffordd y Cambrian fod ar gau am bedwar mis.

Ar hyn o bryd mae ar gau rhwng Cyffordd Dyfi a Phwllheli oherwydd effeithiau'r llifogydd yn Nhywyn, Y Bermo a Chricieth.

Roedd peirianwyr oedd wedi bod mewn hofrennydd wedi dweud bod y difrod ar y lein i'r gogledd o'r Bermo'n "sylweddol".

Efallai y bydd modd ailagor y lein i'r de o'r Bermo erbyn Chwefror 10.

Yn Llanaber roedd grym y llanw mor fawr nes i wal y môr gael ei sgubo i ffwrdd.

Yr wythnos ddiwetha' roedd dau drên yn sownd oherwydd y llifogydd a bu raid i sawl lori eu cludo i Gaer.

"Mae'r cwmni'n deall yn llwyr ba mor bwysig yw'r lein yn gymdeithasol ac yn economaidd yn yr ardal," meddai Mark Langman, rheolwr gyfarwyddwr Network Rail Cymru.

"Rhaid dweud bod y cyfnod hwn wedi bod yn heriol iawn ond ein blaenoriaeth yw ailagor y lein yn ddiogel cyn gynted â phosib."

Roedd ymdrechion cychwynnol i asesu'r difrod, meddai, yn anodd oherwydd y tywydd drwg a'r gwyntoedd cryf.