AS: 'Pam mae troseddwr peryglus yn ein dinas ni?'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Paul Flynn: 'Dicter mawr' yn y gymuned

Mae AS wedi ysgrifennu at y Swyddfa Gartref a gofyn: "Pam mae troseddwr peryglus yn ein dinas ni?"

Dywedodd Paul Flynn fod "dicter mawr" yn y gymuned oherwydd adroddiadau bod arweinydd gang wedi ei ailgartrefu yng Nghasnewydd.

Dylai Joland Giwa, 24 oed ac o Sierra Leone yn wreiddiol, meddai, gael ei anfon yn ôl i'w wlad.

Dywedodd y Swyddfa Gartref na allen nhw gadarnhau ble yr oedd Mr Giwa ond iddyn nhw wrthwynebu penderfyniad barnwr i'w ryddhau.

Yn ei lythyr at yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May mae AS Gorllewin Casnewydd wedi dweud: "Rwy'n rhagdybio bod y stori yn y South Wales Argus yn wir.

"... mae 'na ddicter mawr am fod 'bygythiad difrifol i'r cyhoedd a phobl ifanc' wedi ei drosglwyddo i Gasnewydd."

Yn poeni

Roedd ei etholwyr yn poeni, meddai, oherwydd nad oedd Mr Giwa wedi ei anfon yn ôl i'w wlad er iddo dorri'r gyfraith yn ddifrifol.

"Mae'r dyn yn broblem yn Llundain a gweddill Lloegr.

"Beth oedd y broses oedd yn penderfynu ei fod yn cael ei ailgartrefu yng Nghymru, yng Nghasnewydd?

"Pa ardaloedd eraill gafodd eu hystyried a pha ymgynghori oedd gyda chynrychiolwyr o Gasnewydd?"

Mae copi o'r llythyr wedi ei anfon at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cartref Keith Vaz AS.

Dywedodd y Swyddfa Gartref: "Fe wnaethon ni wrthwynebu ei gais am fechnïaeth ac roedd penderfyniad y llys yn siomedig.

"Fe fydd yn cael ei fonitro'n drylwyr, gan gynnwys tag electronig ac rydyn ni'n dadlau o blaid ei anfon yn ôl i'w wlad."