Damwain: Pedwar wedi eu hanafu

Cyhoeddwyd

Mae pedwar yn yr ysbyty oherwydd damwain ar yr M4 fore Sul ger Abertawe.

Un car oedd yn y ddamwain ger Cyffordd 47 (Penllergaer) ychydig cyn 11am.

Mae dyn, menyw a dau o blant yn yr ysbyty.

Dywedodd yr heddlu fod anafiadau'r gyrrwr yn ddifrifol.

Cafodd rhan o'r draffordd ei chau cyn ailagor ychydig cyn 4pm a dylai tystion ffonio'r heddlu ar 101.