Carchar am greu gwerth £100,000 o ffilmiau ffug

  • Cyhoeddwyd
Cyfrifoaduron
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 23,000 o ddisgiau gwag eu darganfod yn y tŷ lle roedd system "soffistigedig" ar gyfer creu'r ffilmiau

Mae dyn o Lanelli wedi ei garcharu am wyth mis a'i orfodi i dalu £71,000 yn ôl - elw a wnaeth drwy greu a gwerthu ffilmiau ffug.

Roedd Nigel Thomas, 60, wedi pledio yn euog i nifer o droseddau yn ymwneud â chynnal busnes twyllodrus a bod â nwyddau ffug yn ei feddiant.

Cafodd cartref Thomas ar Stryd Bury yn Llanelli ei chwilio yn 2011, a chafodd 23,000 o ddisgiau gwag eu darganfod.

Yn Llys y Goron Abertawe, dywedodd yr erlynydd bod system "soffistigedig" yn y tŷ, gydag un llofft a chegin yn cael eu defnyddio ar gyfer copïo ffilmiau, cerddoriaeth a gemau yn anghyfreithlon.

Roedd cynrychiolwyr o gwmnïau EMI, Sony ac eraill wedi profi'r eitemau gafodd eu darganfod, a daethon nhw i'r canlyniad eu bod yn rai ffug.

Dywedodd yr amddiffyniad, James Davies, bod y troseddau yn ddigon difrifol i haeddu cyfnod dan glo, ond gofynnodd i'r barnwr ystyried oed ac iechyd ei gleient.

Gwerth £100,000

Dywedodd y barnwr, Paul Thomas QC: "Rydych yn derbyn eich bod wedi elwa o dros £100,000 o'r gwaith anghyfreithlon yma.

"Nid yw'r gost i'r diwydiant wedi ei gyfri ond rydw i'n amau ei fod dipyn mwy.

"Mae cost troseddau fel hyn ar gynhyrchwyr cyfreithlon a gwerthwyr yn uchel iawn. Mae'n effeithio ar swyddi a bywoliaethau.

"Mae'n rhaid gyrru neges bod pobl yn mynd i'r carchar ac yn mynd yn syth."

Cafodd ei garcharu am wyth mis, a bydd rhaid iddo dalu £71,000 o dan y ddeddf elw troseddau.

Ychwanegodd y barnwr ei fod wedi ystyried oed ac iechyd y diffynnydd wrth ei ddedfrydu.

Dywedodd Kieron Sharp o'r Ffederasiwn yn Erbyn Twyll Hawlfraint (FACT): "Roedd Nigel Thomas yn droseddwr cyson oedd yn gwbl ymwybodol o'r hyn yr oedd yn ei wneud, a roddodd ddim yn ôl i gynhyrchwyr, sinemâu neu werthwyr.

"Mae troseddu ar y raddfa yma yn peryglu bywoliaethau'r 2 miliwn o bobl sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, ac yn niweidio busnesau cyfreithlon."