Mwy o neuaddau myfyrwyr i Fangor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o safle'r Santes Fair

Mae tri o gwmnïau wedi'u dewis ar gyfer datblygu safle'r Santes Fair, Prifysgol Bangor.

Bydd £30 miliwn yn cael ei wario ar godi neuaddau preswyl newydd ar y safle, sydd ddim wedi cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd.

Mae'r brifysgol yn dweud eu bod yn ymateb i'r galw gan fyfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn sydd eisiau byw mewn neuaddau, gan alluogi cau'r neuaddau hŷn ar Safle'r Normal hefyd.

Bydd y datblygiad newydd 600 ystafell yn golygu bod modd cau 200 o ystafelloedd a adeiladwyd yn yr 1960au ar Safle'r Normal.

Ar hyn o bryd, mae nifer o fyfyrwyr yn rhentu llety yn breifat am nad oes lle iddyn nhw mewn neuadd breswyl.

Yn ogystal â llety, bydd y datblygiad yn cynnwys caffi, bar, siop, lle golchi dillad a chyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd.

'Teimlad o gymuned'

Dywedodd Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: "Bydd yr ystafelloedd newydd yn cynnwys yr holl gyfleusterau y byddai myfyrwyr heddiw yn disgwyl eu gweld ar gampws preswyl modern.

"Wrth wraidd y cynllun mae ymrwymiad i ddarparu gwir deimlad o gymuned gyda gwell amgylchedd i gymdeithasu a byw ynddo."

Ychwanegodd: "Drwy ddatblygu safle'r Santes Fair, bydd y brifysgol yn gwneud defnydd cynaliadwy o eiddo sydd ar gael eisoes, ac yn creu adeiladau newydd sy'n cyrraedd safonau rhagorol BREAAM, gan ddiwallu anghenion amgylcheddol cynyddol yr oes sydd ohoni.

"Bydd y datblygiad hefyd yn cynnwys cynllun beiciau trydan er mwyn annog dulliau cynaliadwy o deithio."

Fel rhan o'r cynllun, bydd y Cwadrangl gwreiddiol ac adeiladau sy'n dyddio'n ôl i 1906 yn cael eu cadw.

Y tri chwmni a ddewiswyd i ddatblygu'r project yw Cityheart Cyf, sy'n arwain y project, Vinci Construction UK Cyf, a CRM Cyf. FaulknerBrowns yw'r penseiri.

Mae disgwyl y bydd cais cynllunio'n cael ei gyflwyno yn fuan ac os bydd yn cael ei ganiatáu, mae disgwyl i'r gwaith fod wedi'i gwblhau erbyn Medi 2015.

Yn ystod y datblygiad, mae'r Consortiwm wedi addo cefnogi'r gymuned a'r economi leol drwy ymrwymo i brentisiaethau newydd, lleoliadau gwaith, a chynlluniau cymunedol.