Cwest: Dynion wedi 'yfed yn drwm' cyn boddi mewn camlas

  • Cyhoeddwyd
camlas Gloucester-Sharpness
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyrff y dynion eu canfod y bore canlynol

Clywodd crwner fod dau ffrind wedi boddi wrth iddyn nhw gerdded ar hyd llwybr camlas ar ôl bod yn yfed yn drwm.

Roedd Nicholas Cyril Barry, 53, o Lanymddyfri, a Terence Humphreys, 69, o Arberth, wedi treulio'r prynhawn ar Ionawr 10 yn yfed hyd at naw pheint yr un mewn tafarn yn Slimbridge, Sir Gaerloyw.

Wedi iddi dywyllu, fe ddechreuon nhw gerdded yn ôl tuag at eu cychod gyda'u thri o gŵn.

Clywodd crwner Sir Gaerloyw, Terry Onions, fod corff Mr Barry wedi ei ddarganfod am 9:40yb y diwrnod canlynol, yn socian ar ochr y gamlas yn ardal Purton, gyda'r cŵn yn eistedd gerllaw.

Cafodd corff Mr Humphreys ei ddarganfod yn arnofio yn y gamlas dri chwarter awr yn ddiweddarach.

Meddai Mr Onions, wrth agor y cwest i'r ddwy farwolaeth: "Does yna ddim amgylchiadau amheus ond dydy hi ddim yn glir ar hyn o bryd beth yn union ddigwyddodd."

Ychwanegodd fod archwiliadau post mortem wedi dod i'r casgliad fod y ddau wedi boddi, ond bod profion gwaed pellach yn cael eu cynnal.

Dywedodd: "Roedd Mr Barry yn aros yn ei gwch ar y gamlas. Roedd Mr Humphreys hefyd yn aros yn ei gwch yntau oedd gerllaw.

"Roedd y ddau wedi cwrdd yn y Tudor Arms yn Slimbridge ac fe dreulion nhw'r prynhawn a'r gyda'r nos yno'n yfed. Roedd ganddyn nhw dri o gŵn hefo nhw.

"Mae staff yno'n amcangyfrif eu bod wedi yfed hyd at naw pheint o gwrw.

"Fe wnaethon nhw adael y dafarn pan oedd hi'n cau a cherdded ar hyd llwybr tywyll gyda'u cŵn tuag at eu cychod."

Cafodd y cwest ei ohirio tan Orffennaf 20.