Claf yn marw wedi pedair awr mewn ambiwlans

Cyhoeddwyd
Ambiwlans
Disgrifiad o’r llun,
Meddai'r bwrdd iechyd, roedd yr uned frys yn "hynod brysur", ac o'r herwydd bu oedi cyn i gleifion gael eu gweld

Mae Bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi cadarnhau fod claf wedi marw wedi iddo aros pedair awr mewn ambiwlans y tu allan i ysbyty ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y claf wely yn uned frys Ysbyty Tywysoges Cymru am 11yb, Ionawr 16.

Cyn hynny, bu'n aros y tu allan i'r uned mewn ambiwlans am bedair awr.

Bu farw ddwyawr ar ôl cyrraedd yr uned, wedi i'w iechyd ddirywio'n gyflym, er ymdrechion staff i'w achub.

Roedd meddyg wedi bod i asesu iechyd y claf yn yr ambiwlans cyn iddo gyrraedd yr uned.

Meddai'r bwrdd iechyd, roedd yr uned frys yn "hynod brysur", ac o'r herwydd, bu oedi cyn i gleifion gael eu gweld.

Mae'r Crwner wedi cael gwybod am farwoleth y claf ac mae'r bwrdd yn cynnal arolwg brys er mwyn gweld all gwersi gael eu dysgu, a phenderfynu a fyddai wedi bod modd osgoi'r farwolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg ei bod hi'n "rhy fuan i wneud unrhyw sylw pellach".

Cadarnhaodd Heddlu'r De eu bod nhw'n ymchwilio i farwolaeth dyn 58 oed yn Ysbyty Tywysoges Cymru, a bod adroddiad yn cael ei bararoi i'r Crwner.

'Pryder mawr'

Dywedodd llefarydd y Blaid Geidwadol yng Nghymru, Darren Millar AC, mai'r digwyddiad hwn yw "y diweddara' o nifer o achosion sy'n gadael marc cwestiwn dros ofal cleifion."

Ychwanegodd: "Mae GIG Cymru dan ofal Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i hawlio'r penawdau am y rhesymau anghywir. Rwy'n annog y gweinidog i fanylu ar ei drafodaethau gyda'r bwrdd iechyd am yr achos.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw am ymchwiliad annibynnol i safonau gofal cleifion ers tro - a hynny gyda chefnogaeth meddygon ledled Cymru.

"Er holl waith caled y staff, mae pryder mawr yn parhau ac rwy'n galw eto ar Carwyn Jones i gomisiynu ymchwiliad annibynnol mor fuan a phosib."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'n ddrwg gennym ni glywed am y digwyddiad trasig hwn ac rydym yn meddwl am y teulu yn ystod yr amser anodd iawn yma.

"Rydym yn disgwyl i'r bwrdd iechyd gynnal ymchwiliad llawn er mwyn deall yr amgylchiadau wnaeth arwain at y canlyniad trist yma.

"Gan fod yr heddlu bellach yn ymchwilio i hyn ni fyddai'n briodol gwneud sylw pellach ar hyn o bryd."