Llwynhelyg: Disgwyl penderfyniad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymgyrchwyr yn honni bod y cynlluniau'n gyfystyr ag "israddio" yr ysbyty

Bydd cyhoeddiad yn hwyrach ynglŷn â dyfodol gwasanaethau newydd-anedig yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Mae disgwyl i'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wneud y cyhoeddiad yn y Senedd am tua 2:30pm.

Yn ddiweddar mae nifer o bobl wedi bod yn protestio yn erbyn cynlluniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda i ganoli'r adran ofal plant yng Nghaerfyrddin.

Ond mae'r bwrdd iechyd yn dadlau eu bod wedi rhoi cyfle i bobl ddweud eu barn am y mater yn ystod ymgynghoriad, a bod y penderfyniad wedi ei gefnogi gan grŵp o arbenigwyr annibynnol.

Cyfeirio'r penderfyniad

Cafodd staff yn yr ysbyty wybod ym mis Tachwedd y byddai gwasanaeth mamolaeth wedi ei arwain gan ddoctoriaid yn dod i ben yn ysbyty ym mis Mawrth.

Y gred yw y bydd gwasanaeth wedi ei arwain gan fydwragedd yn parhau yn yr ysbyty ond y bydd genedigaethau cymhleth yn cael eu symud i Gaerfyrddin, neu hyd yn oed yn bellach mewn rhai achosion.

Dyw'r penderfyniad heb gael ei gadarnhau eto gan fod uwch-reolwyr o fewn y bwrdd iechyd wedi penderfynu cyfeirio'r penderfyniad at Mr Drakeford.

Mae disgwyl iddo gyhoeddi'r penderfyniad terfynol heddiw, ond mae ymgyrchwyr eisoes wedi herio'r broses wnaeth arwain at gyfeirio'r penderfyniad ato.

Newid yn anorfod?

Wrth esbonio'r rhesymau dros eu bwriad i newid y gwasanaeth sy'n cael ei gynnig yn Llwynhelyg ar hyn o bryd, fe ddywedodd y bwrdd iechyd:

"[Mae'r] ddeoniaeth bellach yn mynnu bod meddygon pediatrig dan hyfforddiant yn gweithio eu nosweithiau ar-alwad ar un safle ac mae ein paediatregwyr yn Ysbyty Llwynhelyg wedi codi eu pryderon ynghylch cynaliadwyedd y gwasanaeth lleol gyda nifer o swyddi rydym wedi methu â'u llenwi."

Ychwanegodd: "Ein bwriad yw parhau i gynnig gwasanaethau pediatrig, gynecoleg ac obstetreg yn Ysbyty Llwynhelyg, ond mae hyn yn ddibynnol ar drafodaethau pellach gyda phanel craffu a chlinigwyr."

Ym mis Rhagfyr cafodd yr ymgyrchwyr wybod eu bod wedi llwyddo i gael cymorth cyfreithiol fel rhan o'u hymgais i herio'r penderfyniad.

Bydd datganiad y gweinidog yn cael ei ddarlledu'n fyw ar Democratiaeth Fyw.

Straeon perthnasol