Trafod y Gymraeg yn Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Steddfod
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Eisteddfod Sir Ddinbych yn cael ei hystyried i fod yn llwyddiant

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn hwyrach fydd yn rhoi cyfle i drigolion Sir Ddinbych i ddweud eu barn ar ddyfodol y Gymraeg yn yr ardal.

Mae'r cyngor sir wedi comisiynu cwmni Sbectrwm i gynnal adolygiad, ac mae cyfarfodydd cyhoeddus wedi cael eu trefnu fel rhan o'r broses.

Yn ôl y cyngor un o'r prif resymau dros y penderfyniad i gynnal yr adolygiad yw canlyniadau'r Cyfrifiad diwethaf oedd yn dangos fod nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir wedi gostwng o 23,760 i 22,236 rhwng 2001 a 2011.

Dywedodd Hywyn Williams, cyfarwyddwr corfforaethol cymunedau'r cyngor, fod hynny'n "siomedig".

'Datblygiadau'

Ychwanegodd bod amcanion eraill dros ymgynghori â'r gymuned: "Rheswm arall ydy bod yna ddatblygiadau cenedlaethol yn digwydd efo gwaith y comisiynydd iaith, disgwyliadau ychwanegol ar gynghorau sir a chyrff cyhoeddus eraill.

"'Da ni'n ymwybodol fod hynny'n mynd ymlaen a 'da ni hefyd yn ymwybodol fod yna sialensiau yn ein hwynebu ni.

"'Da ni erbyn hyn wedi derbyn y cynllun datblygu lleol sy'n golygu fod 'na fwy o dai am gael eu hadeiladu yma mae'n golygu fod 'na fwy o bobl yn mynd i fod yn byw yma a dani isho ceisio gwneud yn siŵr fod 'na ganran helaeth o'r rheiny yn Gymry Cymraeg neu yn fodlon dysgu Cymraeg ac ein bod ni'n cefnogi'r math yna o beth yn cymryd lle o fewn ein cymunedau ni pan mae hynny'n digwydd."

Dywedodd hefyd fod y cyngor yn awyddus i fanteisio ar lwyddiant yr Eisteddfod Genedlaethol gafodd ei chynnal yn y sir yn 2013.

Yn ôl Cefin Campbell, sylfaenydd Sbectrwm, mae'r cyfarfodydd yn gyfle i bobl gael rhannu eu syniadau ynglŷn â sut gall yr iaith gael ei hadfywio yn yr ardal.

"Y pwrpas yw edrych a nifer o wahanol sectorau," meddai, "er enghraifft addysg, plant a phobl ifanc, dysgwyr, chwaraeon a hamdden, busnes, cynllunio, gweithgareddau cymunedol a'r defnydd o Gymraeg yn y gweithle."

Mae'r cyfarfodydd yn agored i bawb a bydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael.