MBE Efa am achosi rhwyg?

Anna Glyn
Newyddion arlein

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Efa Gruffudd Jones, Prifweithredwraig yr Urdd

Mae un o gyn-brif weithredwyr yr Urdd yn pryderu bod penderfyniad Efa Gruffudd Jones, y brif weithredwraig bresennol, i dderbyn yr MBE yn ddiweddar yn mynd i achosi rhwyg o fewn y mudiad fel y digwyddodd adeg arwisgo Tywysog Cymru yn 1969.

Yn ôl Cyril Hughes, mae'n bwysig bod gwirfoddolwyr yn dal i deimlo'n rhan o'r sefydliad.

Mi oedd Cyril Hughes yn ddirprwy gyfarwyddwr yn '69 ac mi gafodd yr Urdd wahoddiad i seremoni arwisgo Tywysog Cymru adeg hynny.

Ar ôl trafod, mi benderfynodd y Cyngor Cenedlaethol dderbyn y cynnig.

"Pan wnaed hyn yn hysbys, fe gafwyd cryn dipyn o gynnwrf a gwrthryfela, a dweud y gwir, yn y maes ymhlith arweinyddion ac ymhlith aelodau'r urdd, aelodau hŷn, hefyd aelwydydd a rhai aelodau staff. Yn wir fe gynigiodd ryw 4 aelod o staff eu hymddiswyddiad."

Ar ôl ail gyfarfod a phleidlais unwaith eto, mi benderfynodd yr Urdd y tro yma i wrthod y gwahoddiad. Y cyfaddawd oedd y byddai'r Tywysog Charles yn dod i Eisteddfod Aberystwyth am ei fod o yn ymweld â'r coleg ar y pryd.

Pryder Cyril Hughes, oedd wrth y llyw rhwng 1973 ac 1982 ydy y bydd penderfyniad Efa Gruffudd Jones i dderbyn yr MBE yn achosi cecru o fewn y mudiad.

Disgrifiad,
Anna Glyn yn holi Cyril Hughes

'Dim troi'r cloc yn ôl'

"Beth fyswn i yn gobeithio ydy nad ydy unrhyw weithred gan unigolyn neu yn wir gan bwyllgorau'r Urdd yn ganolog, na fyddai dim byd yn troi'r cloc yn ôl i '69 lle mae'r Urdd unwaith eto yn ymdrybaeddu mewn unrhyw ddadleuon felly.

"Dw i'n credu bod hyn yn hynod o bwysig a dyna'r gofid sydd gen i am rai datblygiadau yn ddiweddar."

Mae o yn dweud y gallai unrhyw rwyg fod yn niweidiol a bod y mudiad yn ddibynnol ar ewyllys da pobl.

"Hanfod mudiad gwirfoddol a hanfod unrhyw un sydd yn arwain mudiad gwirfoddol yw gallu cydweithio yn hapus gyda gweithwyr gwirfoddol ar hyd a lled Cymru ac mae'n bwysig iawn bod dim byd yn digwydd i amharu ar y berthynas honno."

Chafodd Cyril Hughes ddim cynnig yr MBE ond mae'n dweud mai gwrthod y byddai o wedi gwneud. Dydy o ddim yn credu yn yr anrhydeddau. Ond mae'n dweud tra ei bod nhw'n bodoli y dylai Cymru gael system ei hun.

"Os oes rhaid cael anrhydeddau o gwbl, pobl yng Nghymru ddyle fod yn penderfynu ar hynny ac anrhydeddau Cymreig ddylen nhw fod ac anrhydeddau sydd yn mynd i bobl sydd yn gweithio yn galed ar lawr gwlad, pobl sydd yn wirfoddolwyr.

"Dw i ddim yn deall pam bod pobl sydd mewn swyddi da, cyflogau da yn cael anrhydeddau ar ben hynny hefyd."

Doedd yr Urdd nag Efa Gruffudd Jones am wneud unrhyw sylw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol