Oedi ar yr M4 wedi gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae'r M4 i gyfeiriad y gorllewin wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dwy lori yn nhwnneli Brynglas ger Casnewydd fore dydd Mawrth.

Yn dilyn adroddiadau am y gwrthdrawiad fe ddechreuodd y gwasanaeth tân ar fesurau rhagofal sylweddol.

Bu'n rhaid cau'r lôn am bedair awr.

Er hynny deellir nad oedd unrhyw un wedi cael anaf difrifol yn y gwrthdrawiad, ac mae'r digwyddiad bellach yn nwylo'r heddlu.

Roedd un o'r lorïau'n cario llwyth o dywod, a doedd dim deunyddiau peryglus ar yr un o'r ddwy lori.

Aeth criwiau o ddiffoddwyr o Faendy, Malpas, Dyffryn, Cwmbrân, New Inn a'r Eglwys Newydd i'r digwyddiad ynghyd â nifer o gerbydau arbenigol.

Mewn digwyddiad ar wahan, roedd yna hefyd wrthdrawiad arall ar yr M4 ar y lôn tua'r dwyrain.

Bu tri cherbyd mewn gwrthdrawiad ar allt St Julian's rhwng cyffordd 25 (Caerllion) a chyffordd 24 (Coldra).