Pwll Nofio Harlech
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Trafod dyfodol pwll nofio

21 Ionawr 2014 Diweddarwyd 12:51 GMT

Mae rhai sy'n gyfrifol am gynnal pwll nofio Harlech, yng Ngwynedd, yn gobeithio y bydd llawer o bobl yn mynd i gyfarfod cyhoeddus yn Theatr Harlech nos Fawrth i drafod dyfodol y safle.

Mae Cwmni Hamdden Harlech ac Ardudwy, sef y cwmni cymunedol sy'n gyfrifol am y pwll, angen mwy o gyfarwyddwyr ar frys.

Pe na bai pobl yn gwirfoddoli i fod yn aelodau fe allai'r pwll gau.

Llyr Edwards fu yn Harlech i holi pa mor bwysig ydi'r pwll i'r ardal.