Gweithwyr tramor: AS yn galw am fwy o bwerau

gan Ioan Wyn Evans
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae honiad bod rhai cwmniau yn cymryd mantais o weithwyr tramor.

Gyda phobl o Fwlgaria a Romania bellach yn cael dod i Brydain i weithio, mae gwleidydd o Gymru'n rhybuddio bod angen ymestyn pwerau cyfreithiol i sicrhau nad yw cwmniau sy'n cyflogi gweithwyr tramor yn cymryd mantais ohonyn nhw.

Mae Nia Griffith, Aelod Seneddol Llanelli, wedi dweud wrth raglen faterion cyfoes Manylu ar BBC Radio Cymru fod angen gweithredu er mwyn rhoi cyfle teg i bawb yn y farchnad waith - i weithwyr tramor a phobl leol.

Yn Llanelli mae cymuned Bwylaidd gref o rai miloedd o bobl, a phryder yr Aelod Seneddol lleol yw nad oes digon o fonitro ar y ffordd mae rhai cwmniau yn mynd ati i gyflogi staff o dramor.

Mae hi'n galw am weithredu i newid hynny.

"Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n gweld yn union beth sy'n mynd ymlaen. Dyna pam 'da ni'n mo'yn ymestyn deddf y Gangmasters' Licensing Act i gynnwys mwy o bobl," meddai.

'Angen gwneud mwy'

"Mae angen cael deddf sy'n cynnwys pob math o wahanol feysydd - er enghraifft, y diwydiant adeiladu a'r sector gofal - yn arbennig y sector gofal preifat.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nia Griffith yn galw am fwy o bwerau i sicrhau nad yw cwmniau yn cymryd mantais o weithwyr

"Mae'n rhaid i ni gael y pwerau i fedru gwneud rhywbeth os yw cyflogwyr yn trio ecsploetio pobl."

Mae Nia Griffith hefyd yn pryderu fod rhai cwmniau yn dewis peidio cyflogi pobl leol oherwydd bod llafur o dramor yn gallu bod yn rhatach.

"Mae angen cael chwarae teg i bawb, ac os yw pawb yn cael yr un tâl - pobl o dramor a phobl leol - yna byddai cwmniau yn fwy parod i gyflogi pobl sy'n siarad Saesneg neu Gymraeg ac yn dod o'r ardal leol."

Ond ym mhrofiad Glyn Heulyn o westy'r Harbourmaster yn Aberaeron, mae dod o hyd i staff lleol i wneud gwaith cegin a glanhau yn gallu bod yn anodd.

Yn ei farn e' mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu er mwyn gwneud gwestai yn llai dibynnol ar gyflogi gweithwyr tramor.

"O ran y sgiliau cegin a glanhau, mae'n gallu bod yn broblem," meddai.

"Y drafferth yw bod y colegau arlwyo ddim yn hyrwyddo'r diwydiant yn ddigon da a dyw pobl ifanc ddim yn cael y sgiliau sydd eu hangen.

"Dwi ddim yn deall pam nad yw Llywodraeth Cymru yn buddsoddi yn y colegau arlwyo a hyrwyddo cyrsiau er mwyn sicrhau fod pobl yn mynd mewn i'r diwydiant.

"Gofynnwch chi i bob busnes yn y sector ac fe fydden nhw i gyd yn dweud wrthoch chi eu bod nhw'n cyflogi pobl o dramor oherwydd bod dim digon o bobl ifanc lleol yn dod trwyddo yn y maes."

Bydd rhaglen Manylu yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio Cymru am 2pm ddydd Mercher.