Damwain rhwng lori a bws ysgol

Cyhoeddwyd

Cafodd 60 o blant ysgol gynradd eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng lori a bws ysgol ar yr A48 yng Nghasnewydd.

Dywedodd Anne Carlyle, prifathrawes Ysgol Pentrepoeth, fod y plant yn dychwelyd o drip i'r pwll nofio.

"Cafodd y plant eu rhyddhau o'r ysbyty a ni chafodd unrhyw un unrhyw niwed," meddai.

"Fe roedd athrawon yn cadw cwmni ac yn gofalu am y plant drwy gydol y digwyddiad."