Cynghorwyr yn edrych eto ar benderfyniad i gau ysgol

Protest yn erbyn cau Ysgol Llanbedr D.C. Image copyright BBC news grab
Image caption Mae nifer o bobl leol yn gwrthwynebu'r cynlluniau i gau Ysgol Llanbedr D.C.

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych i edrych unwaith eto ar benderfyniad dadleuol i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun.

Ar Ionawr 14 fe benderfynodd Cabinet y sir o blaid rhoi rhybudd statudol i gau'r ysgol ffydd ar Awst 31, 2014 ac i drosglwyddo'r plant i Ysgol Borthyn yn Rhuthun.

Ond bydd Pwyllgor Craffu'r cyngor yn ystyried y penderfyniad unwaith eto ddydd Iau, a "hynny fel mater o frys.."

Gwnaed y penderfyniad oherwydd bod nifer o gynghorwyr yn dweud na chafwyd ymgynghoriad llawn ar y mater.

Maen nhw hefyd yn dadlau fod y penderfyniad i gau'r ysgol wedi ei gymryd cyn i unrhyw ymgynghori ddigwydd.

Roedd 1,210 o bobl leol wedi arwyddo deiseb yn erbyn cynlluniau i gau'r safle

Mae 21 o ddisgyblion llawn amser yn mynychu'r ysgol Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd, a 7 yn rhan amser.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.