David Moffett yn awyddus i ddychwelyd i URC

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd David Moffet yn bennaeth URC tan iddo adael y swydd yn 2005

Mae cyn brif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, David Moffett wedi dweud ei fod yn awyddus i sefyll fel cynrychiolydd ardal ar fwrdd URC.

Mae Aurwel Morgan o glwb Rygbi Bridgend Sports wedi cynrychioli Ardal D ers 2005, ond ni fydd yn ymgeisio ar gyfer y swydd eto oherwydd rhesymau personol.

Dywedodd Moffett ei fod yn awyddus i ddod â'r dadlau rhwng URC a'r rhanbarthau i ben.

"Byddwn yn hoffi bod mewn sefyllfa i geisio am enwebiad i Adran D ar fwrdd URC," meddai Moffett.

"Byddai'n fraint cael eu cynrychioli. Mae ganddyn nhw fy rhif ffôn os ydyn nhw am gysylltu i gael sgwrs a gweld beth sydd gen i i'w gynnig."

Roedd Moffett, 66, yn bennaeth URC cyn gadael y swydd yn 2005, ond mae wedi cadarnhau ei fod yn bwriadu sefyll ar gyfer swydd ar fwrdd rheoli'r Undeb.

Cafodd Moffett ei olynu gan y pennaeth presennol, Roger Lewis, ac aeth ymlaen i arwain Regional Rugby Wales, yr awdurdod sy'n cynrychioli timau rhanbarthau Cymru.

Mae lle i 14 aelod ar fwrdd URC, ac mae disgwyl i'r bleidlais nesaf gael ei chynnal ym mis Awst 2014.

Fe allai Moffett gymryd lle Morgan, ac yna cael cefnogaeth i gael sedd ar fwrdd yr undeb.

Cyn hynny, byddai angen iddo gael ei enwebu gan glwb, ac yna cael ei ethol i bwyllgor adran.

Straeon perthnasol