465 wedi eu dal yn yfed a gyrru dros y Nadolig yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ymysg rhai o'r canlyniadau gwaethaf, roedd darlleniad o 133mg o alcohol mewn 100ml o anadl.

Cafodd 465 o yrwyr eu dal gan yr heddlu yng Nghymru dros y Nadolig, wedi iddyn nhw gamu tu ôl i'r llyw ar ôl yfed gormod o alcohol.

Yn ystod yr ymgyrch barodd am fis, cafodd 35,255 o yrrwyr brofion anadl.

Ymysg rhai o'r canlyniadau gwaethaf, roedd darlleniad o 133mg o alcohol mewn 100ml o anadl. 35mg yw'r uchafswm cyfreithiol.

Mae'r unigolyn hwn, ynghyd â dau arall a gafodd ganlyniadau o 129 a 124mg, wedi eu herlyn yn y llysoedd.

'Hynod o siomedig'

Yn siarad ar ran Heddluoedd Cymru, meddai'r Dirprwy Brif Gwnstabl Gareth Pritchard:

"Er bod digon o rybudd wedi cael ei roi cyn ac yn ystod yr ymgyrch, penderfynodd 465 o yrwyr yng Nghymru anwybyddu ein rhybuddion drwy beryglu eu bywydau eu hunain a rhai pobl eraill drwy dorri'r gyfraith. Mae hyn yn hynod o siomedig.

"Mae hefyd yn rhyfeddol fod rhai pobl bron i bedair gwaith dros yr uchafswm cyfreithiol. Mae'n amlwg fod yr unigolion yma wedi diystyru eu diogelwch personol a diogelwch gyrwyr eraill.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl fod yfed a gyrru'n rhywbeth hollol anerbyniol.

Ychwanegodd: "Fodd bynnag, nid problem dros y Nadolig yn unig yw yfed a gyrru. Mae'n difetha bywydau drwy'r flwyddyn.

"Mae'r rhai sy'n parhau i yfed a gyrru yn dewis gwneud hynny ar hyd y flwyddyn felly rydym angen cymorth y cyhoedd 365 diwrnod y flwyddyn er mwyn ein cynorthwyo ni i dynnu'r bobl yma oddi ar ffyrdd Cymru."

Canlyniadau blaenorol

Yn ystod Ymgyrch Nadolig 2012 cafodd 35,493 o yrwyr brofion anadl drwy Gymru.

Rhoddodd swyddogion Heddlu Gogledd Cymru brofion i 18,780 o yrwyr ac roedd 107 o'r rhain yn bositif. Yn Nyfed Powys, rhoddwyd cyfanswm o 11,075 prawf anadl gyda 200 ohonynt yn bositif.

Yng Ngwent profwyd 1,935 o yrwyr ac roedd 39 o'r rhain yn bositif, a rhoddodd swyddogion Heddlu De Cymru 3,703 o brofion gyda 156 ohonynt yn bositif.

Straeon perthnasol