Cwmni meddalwedd o Abertawe'n ehangu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dezrez
Disgrifiad o’r llun,
Nod y buddsoddiad yw diweddaru cynnyrch y cwmni

Mae cwmni meddalwedd o Abertawe, sy'n gyfrifol am ddarparu systemau i asiantaethau tai ac eiddo ledled Prydain, yn ehangu.

Bydd Dezrez yn cael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru i greu cyfanswm o 62 o swyddi newydd dros y tair blynedd nesaf.

Mae 30 o'r swyddi eisoes wedi eu creu.

Bydd y buddsoddiad o £2.7m yn cynnwys £930,000 o gyllid busnes gan y llywodraeth.

Nod y cwmni yw diweddaru eu cynnyrch, yn cynnwys meddalwedd marchnata, gwerthu a gosod eiddo. Maen nhw hefyd am gyflwyno system newydd ar gyfer rheoli eiddo ac ehangu'r gwasanaeth cyfreithiol ar gyfer eiddo trwyddedig.

'Parhau i ehangu'

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart: "Mae Dezrez yn gwmni sydd wedi cychwyn yng Nghymru, ac sydd wedi parhau i ehangu er gwaethaf amodau masnachu anodd iawn.

"Mae wedi buddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil a datblygu er mwyn dod â chynnyrch arloesol i'r farchnad."

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Dezrez, Ross Liddell: "Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid ac wedi medru ymateb i'r galw cynyddol am systemau meddalwedd integredig ar gyfer y farchnad rheoli eiddo.

"Gyda chymorth ariannol Llywodraeth Cymru, gallwn gyflymu'r gwaith o gyflwyno'r systemau ac ehangu'n gyflym i ateb y galw, a buddsoddi'n helaeth yn y tîm datblygu ac ar gynnyrch newydd."

Cafodd Dezrez ei sefydlu yn Abertawe yn 1999 gan Justin Morris ac Ian Pearce.