Llwynhelyg: Gwasanaethau i newid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd trefniadau "rhwyd ddiogelwch" yn cael eu gweithredu yn ôl Mr Drakeford

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd gwasanaeth mamolaeth wedi ei arwain gan ddoctoriaid yn dod i ben yn Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd ac Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Mewn datganiad yn y Senedd dywedodd fod y panel arbenigol wnaeth ystyried y mater wedi dod i'r casgliad nad oedd tystiolaeth newydd wedi cael ei gyflwyno ers iddyn nhw ddod i'w casgliad gwreiddiol.

Bydd canolfan newydd-anedig ganolog nawr yn cael ei datblygu yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin.

Mae nifer o bobl wedi bod yn protestio'n erbyn y newidiadau yn ystod yr wythnosau diwethaf.

'Rhwyd diogelwch'

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae'r panel wedi penderfynu ar nifer o amodau pwysig ac wedi argymell bod y model newydd yn cael ei gyflwyno'n raddol.

"Mae'r rhain yn cynnwys trefniadau rhwyd ​​ddiogelwch er mwyn darparu bydwragedd gyda chymorth medrus os oes argyfwng annisgwyl.

"Yn ogystal bydd angen trefniadau ar gyfer trosglwyddo pobl ar frys, a bydd yr unedau fydd yn cael eu harwain gan fydwragedd yn cael eu datblygu gan ddilyn canllawiau llym."

Mewn ymateb i'r cyhoeddiad, dywedodd yr aelod Ceidwadol dros Preseli Sir Benfro Paul Davies y gallai'r newidiadau fod yn "beryglus ac yn anniogel i bobl Sir Benfro".

'Bywydau yn y fantol'

Ychwanegodd Mr Davies: "Mae heddiw'n ddiwrnod tywyll i bobl Sir Benfro sydd wedi ymladd yn ddiflino dros gadw eu gwasanaethau.

"Bydd y penderfyniad i gau'r uned yma yn sicr yn rhoi bywydau mewn perygl o fewn fy etholaeth i."

Dywedodd hefyd ei fod yn credu bod y penderfyniad wedi cael ei wneud heb ystyried nifer o ffactorau, er enghraifft daearyddiaeth benodol Sir Benfro.

Gwadodd Mr Drakeford fod hyn yn wir.

"Wrth gwrs fod y panel wedi ystyried os fydd bywydau'n cael eu peryglu," meddai.

"Fyddai nhw heb wneud yr argymhelliad yma petae nhw'n meddwl fod hynny'n bosib."

Diffyg hyder?

Yn siarad ar ran Plaid Cymru, dywedodd yr AC Simon Thomas y bydd pobl Sir Benfro "yn hynod siomedig efo'r penderfyniad ac yn flin iawn, nid gymaint am y cynnwys ond oherwydd y cyd-destun".

Dywedodd fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi camarwain pobl yr ardal ar nifer o achlysuron a fod gan bobl yr ardal "ddiffyg hyder" yn eu harweiniaeth.

Ychwanegodd: "Unwaith mae uned yn cau dros dro, mae'n cau am byth."

Fe wnaeth Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, hefyd feirniadu'r penderfyniad.

"Beth bynnag mae'r gweinidog yn ddweud heddiw a be mae ysgolheigion ac arbenigwyr yn ei ddweud, rwy'n credu y bydd y penderfyniad hwn yn ergyd i bobl leol," meddai.

"Mae'n mynd yn erbyn greddf pobl i ddweud wrthyn nhw bod teithio'n bellach yn mynd i fod yn well iddyn nhw.

"Rwy'n siŵr fydd llawer o bobl fydd yn darllen y datganiad yma yn teimlo eu bod nhw wedi cael eu gadael lawr."

Dywedodd Mr Drakeford bod greddf pobl yn gallu bod yn anghywir a bod llawr o engreifftiau o bobl yn cael eu hachub wedi teithio i ysbyty benodol yn hytrach na'r un agosaf.

Straeon perthnasol