Rygbi: Dau gyfarfod 'adeiladol'

  • Cyhoeddwyd
Rygbi
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ansicrwydd ynglŷn â pha gystadleuau fydd clybiau o Gymru'n cymryd rhan ynddyn nhw flwyddyn nesa' yn parhau

Mae dau gyfarfod wedi cael eu cynnal ar ddyfodol rygbi gydag un yn ymwneud â Chymru'n bendol a'r llall a'r gêm Ewropeaidd yn gyffredinol.

Cafodd un ei gynnal rhwng Aelodau Seneddol Cymreig a'r corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau, Rygbi Rhanbarthol Cymru.

Yn ôl cadeirydd y cyfarfod, Huw Irranca-Davies, roedd y cyfarfod yn un "adeiladol iawn".

Dywedodd fod nifer o bynciau wedi cael eu trafod gan gynnwys nawdd, cytundebau a'r ffordd mae'r gêm yn cael ei llywodraethu.

Roedd ASau o bob plaid Gymreig yn bresennol ac maen nhw wedi rhyddhau datganiad ar y cyd.

Mae'r datganiad yn dweud: "Rydym ni'n diolch i Mark [Davies] ac Andrew [Hore] am gynrychioli Rygbi Rhanbarthol Cymru mewn cyfarfod adeiladol oedd yn llawn gwybodaeth, ac am rannu eu syniadau am y ffordd ymlaen.

"Nawr, fe fyddwn ni'n gwahodd Roger Lewis ac Undeb Rygbi Cymru i gyfarfod gyda ni hefyd. Mae Aelodau Seneddol ledled Cymru'n sylwi mor bwysig yw rygbi i Gymru yn ddiwylliannol ac yn economaidd. Felly, rydym yn annog pob plaid i weithredu ar frys, er lles y gêm ar bob lefel."

Mae Rygbi Rhanbarthol Cymru hefyd wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud eu bod nhw'n awyddus i gael "ateb ar frys i'r sefyllfa".

Yn ogystal mae'r datganiad yn dweud eu bod nhw'n cefnogi'r galwadau gan Aelodau Cynulliad dros gynnal ymchwiliad annibynnol i'r ffordd mae rygbi'n cael ei reoli yng Nghymru.

'Ateb chwe gwlad'

Yn y cyfamser mae Cyngor y Chwe Gwlad wedi cynnal cyfarfod er mwyn trafod dyfodol rygbi Ewropeaidd - ac maen nhw hefyd wedi disgrifio'r cyfarfod fel un "adeiladol".

Does dim sicrwydd ar hyn o bryd a fydd cystadleuaeth elitaidd, fydd yn cynnwys timau o'r chwe gwlad, yn digwydd y flwyddyn nesaf ai peidio.

Mae'r rhanbarthau wedi dweud eu bod nhw eisiau bod yn rhan o'r gystadleuaeth mae'r Saeson yn bwriadu ei drefnu, sef Cwpan Rygbi'r Pencampwyr.

Ond mae Undeb Rygbi Cymru'n gwrthwynebu'r cynlluniau hynny, ac mae'n debyg fod Cyngor y Chwe Gwlad yn gwrthwynebu hefyd.

"Mi gafodd Cyngor y Chwe Gwlad gyfarfod adeiladol heddiw ac rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i ddarganfod ateb chwe gwlad ar gyfer rygbi Ewropeaidd fydd er budd goraf y gêm," meddent mewn datganiad.

"Mae'r cyngor hefyd yn ailddatgan ein hymrwymiad i ddilyn rheolau'r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB)."

Mae rheolau'r IRB yn dweud fod rhaid i bob cystadleuaeth gael cymeradwyaeth undebau cenedlaethol y gwledydd sy'n cymryd rhan.