Rhybudd bod clybiau rygbi Cymru 'yn llanast'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Mae rhybudd y gall rygbi ar lefel clybiau ddod i ben, yn ôl cyfarwyddwr clwb Pontypwl.

Mae Ben Jeffreys yn honni na fydd y clybiau yng Nghymru yn gallu parhau yn eu ffurf bresennol.

Dywed bod y clybiau wedi eu hanwybyddu gan Undeb Rygbi Cymru a'r rhanbarthau.

Yn siarad hefo Radio Wales Sport, dywedodd: "Mae ganddo bump i 10 mlynedd yn ei ffurf bresennol."

Mae Mr Jeffreys yn dweud na fydd clybiau'r bencampwriaeth yng Nghymru yn parhau pan mae cefnogaeth y to hŷn wedi mynd.

Yn ôl Mr Jeffreys, mae Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, wedi cytuno i ddod i wylio gêm i weld yr heriau mae clybiau yn eu hwynebu.

'Llanast'

"Does dim modd cuddio'r llanast mae'r gêm ar lefel clybiau ynddo ac mae angen i bobl ar frig URC a'r rhanbarthau gymryd cyfrifoldeb amdano," meddai.

"Os ddim, mae'n debyg y bydd pleidlais o ddiffyg hyder ym mwrdd URC, os bydd clybiau yn barod i sefyll i fyny a gweithredu."

Cafodd rheng uchaf rygbi yng Nghymru ei leihau o naw i bum tîm pan gafodd y rhanbarthau eu creu yn 2003.

Flwyddyn yn ddiweddarach, fe wnaeth un o'r rhanbarthau yma, y Celtic Warriors - cyfuniad o glybiau Pen-y-bont a Phontypridd - ddirwyn i ben.

Roedd hynny'n gadael y Gweilch, y Scarlets, y Dreigiau a'r Gleision fel y prif dimau yng Nghymru.

Mae'r clybiau oedd yn weddill, fel Pontypwl, Pen-y-bont a Phontypridd wedi parhau i chwarae ym Mhencampwriaeth Cymru.

'Awdurdodau wedi anwybyddu'

Mae Jeffreys yn teimlo bod safon y gêm yng Nghymru wedi gostwng, a bod yr awdurdodau wedi ei anwybyddu.

"Os ydych chi'n gwneud arbrawf syml ar Twitter, mae gan gyfrifon y clybiau rhwng 25,000 a 30,000 o ddilynwyr," meddai.

"Mae 'na ddadl bod rhan fawr o'r farchnad rygbi yng Nghymru yn cael ei anwybyddu."

Ar hyn o bryd mae URC a'r rhanbarthau yng nghanol dadl dros gyllid, y nifer o chwaraewyr Cymreig sy'n gadael y rhanbarthau a chystadleuaeth Eingl-Gymreig bosib.

Ddydd Mawrth, roedd cyfarfod rhwng penaethiaid y rhanbarthau ac Aelodau Seneddol i drafod y sefyllfa.

Mae Jeffreys yn teimlo bod angen trafod sefyllfa'r clybiau hefyd fel mater o frys.

"Rydw i'n teimlo ein bod ni wedi cael ein hanwybyddu gan y rhanbarthau a dwi'n meddwl eu bod nhw'n dechrau sylweddoli hynny oherwydd does dim dewis arall gyda nhw.

"Mewn tegwch i'r Gleision a'r Dreigiau yn benodol gyda Phontypwl, rydyn ni wedi cael sgyrsiau da iawn yn ddiweddar, ac rydw i'n hyderus os gallwn ni ddod drwy hyn, yna fydd yn well i'r gêm yn y dyfodol."

Straeon perthnasol