Llyfrgell newydd £1m yn agor ym Mhrestatyn

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell PrestatynFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y llyfrgell ei drosi o hen swyddfeydd.

Mae llyfrgell newydd gwerth £1 miliwn yn agor ym Mhrestatyn yn dilyn ail-ddatblygu adeilad cyngor.

Mi fydd y llyfrgell hefyd yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gymunedol ar gyfer cyrff iechyd a gofal cymdeithasol, gydag ystafelloedd cwnsela, cyfrifiaduron a desgiau cymorth ar gael.

Swyddfeydd oedd yn yr adeilad cynt, ac roedd ei drosi'n costio hannes pris adeilad newydd, yn ôl y cyngor.

Dywedodd Cyngor sir Ddinbych eu bod yn hapus i agor llyfrgell ar adeg pan fo cynghorau eraill yn gorfod eu cau.

Fe agorodd Canolfan Rhodfa'r Brenin yn swyddogol ddydd Mercher.

Yn ôl yr aelod cabinet â chyfrifoldeb dros lyfrgelloedd, Huw Jones: "Mae'r cyfleuster newydd hwn yn ganolfan adnoddau cymunedol pwysig - yn ganolbwynt cymdeithasol i'r gymuned."

Mae Sir Ddinbych yn dilyn ôl troed Cyngor Caerffili, agorodd lyfrgell newydd ar y 10fed o Ionawr.

Mae'r llyfrgell yng Nghaerffili hefyd yn adeilad aml-ddefnydd, gyda chanolfan gwasanaethu cwsmeriaid ynghlwm â'r adeilad newydd ar safle hen swyddfa bost yn Y Twyn.