Deddf newydd ar gyfer sigarennau?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Acau am weld pecynnau plaen ar sigarennau

Mae ACau wedi pleidleisio o blaid rhoi caniatâd i unrhyw ddeddfwriaeth newydd gan Lywodraeth San Steffan ynglŷn â phecynnau sigarennau, fod yn berthnasol i Gymru.

Mae llywodraeth San Steffan yn bwriadu cynnal arolwg o'r ddeddf bresennol gyda'r bwriad o wahardd unrhyw fath o frandio ar becynnau sigarennau.

Cred llywodraeth Cymru fod ganddyn nhw'r hawl i ddeddfu ar y mater ond maent yn ffafrio cael un ddeddfwriaeth ar lefel y Deyrnas Unedig.

Ym mis Gorffennaf 2013 roedd hi'n ymddangos nad oedd llywodraeth San Steffan o blaid deddfwriaeth o'r fath.

Ond ym mis Tachwedd cyhoeddodd y llywodraeth y byddai polisi newydd yn cael ei gyflwyno yn dilyn arolwg, a hynny "pe baent yn fodlon bod digon o dystiolaeth a'i fod o fudd i iechyd cyhoeddus."

Bydd yr arolwg ei arwain gan y pediatrydd Syr Cyril Chartlern.

Mae'n debyg y bydd yn ffocysu ar gynllun peilot yn Awstralia.

Awstralia oedd y wlad gyntaf i ddeddfu o blaid cael gwared ar becynnau gyda brandio, a hynny yn 2011.