Ergyd i gynllun adfywio Parc Howard

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Parc Howard ei adeiladu yn 1885

Parhau yn ansicr mae dyfodol Parc Howard yn Llanelli ar ôl methiant cais gan Gyngor Sir Caerfyrddin am arian loteri.

Eisoes mae'r cyngor sir wedi dweud bod cau'r parc, safle sy'n cynnwys amgueddfa, yn un o'r opsiynau wrth i'r awdurdod chwilio am arbedion.

Fis Awst y llynedd fe wnaeth y sir gais £5 miliwn oddi wrth y Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Roedd y cais, oedd wedi derbyn cefnogaeth Cymdeithas Parc Howard, yn cynnwys maes parcio o fewn ffiniau'r parc.

Bu gwrthwynebiad lleol gan rai, gan gynnwys deiseb ar y we gyda dros 100 o lofnodion.

Oherwydd hynny bu'n rhaid oedi am chwe mis er mwyn i'r sir ymgynghori ymhellach ar y cynnig.

Ymhlith yr argymhellion eraill oedd ystafelloedd te ac amffitheatr o fewn y parc.

Cyfrifoldeb

Dywedodd y cynghorydd Merlyl Gravell, aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sydd â chyfrifoldeb am adfywiad fod y newyddion am fethiant y cais yn "hynod siomedig."

Dywedodd ei bod yn hanfodol fod yna gynllun economaidd ar gyfer dyfodol y parc a bod hwnnw yn un credadwy.

"Oni bai ein bod yn newid y modd mae'r parc yn gweithredu, mae'n bosib y bydd yn rhaid ei gau.

"Oherwydd lleihad yn adnoddau'r awdurdod, a'r ffaith nad yw cynnal Parc Howard yn gyfrifoldeb statudol, mae'n bosib y bydd yn rhaid cael rhywun arall i fod yn gyfrifol am gynnal y parc."

Mae gan yr Adran Hamdden ac Adfywio gyllideb o £7.5 miliwn a maen nhw eisoes wedi clustnodi arbedion posib o £1.5 miliwn.

Cafodd Parc Howard ei godi yn 1885 a'i roi fel rhodd i dre Llanelli gan Sir Stafford a'r Foneddiges Howard yn 1912.

Ar hyn o bryd mae'n gartre i gasgliad o grochenwaith Llanelli, celfyddyd a dogfennau hanes.

Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn cynnwys bwyelli o'r Oes Gerrig, esgyrn mamoth ac aur Rhufeinig. Mae'r adeilad yn dyddio nôl i 1290.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol