Canolfan ymchwil electroneg newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Staff Canolfan CLARET yn archwilio panel solar ar do Prifysgol Bangor

Mae canolfan ymchwil newydd i faes technoleg celloedd solar wedi agor ym Mhrifysgol Bangor - y gyntaf o'i bath yng Nghymru, yn ôl y brifysgol.

Daeth canolfan CLARET (Centre for Lifetime And REliability Testing) i fodolaeth diolch i gymhorthdal o £500,000 gan Lywodraeth Cymru, a'r prif nod yw denu defnyddwyr o fyd diwydiant.

Bydd modd i fusnesau ddefnyddio offer profi dibynadwyedd ac hefyd i fanteisio ar arbenigedd academaidd staff y brifysgol.

Dywedodd rheolwr datblygu busnes prosiect Claret, Glyn Fargher: "Y sector offer electronig plastig ym Mhrydain yw'r pumed mwyaf yn y byd ac mae'n werth tua £250,000.

"Ymhellach, rhagwelir y bydd y sector ffotofoltaidd solar, un o'r wyth o dechnolegau ynni adnewyddadwy allweddol, yn werth £15 biliwn i'r DU erbyn 2018.

"Mae cwmnïau o Gymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn gyfran bwysig o'r ddwy sector yma ac mae'n hanfodol bod cefnogaeth ymarferol leol ar gael yn rhwydd i helpu'r cwmnïau hyn i leihau amseroedd datblygu a darparu gwell cynhyrchion.

"Bydd y Labordai CLARET newydd yn cefnogi ymchwil o safon uchel yn yr Ysgol yn ogystal â galluogi'r Ysgol i weithio gyda busnesau lleol ar ymchwil a datblygu ar gyfer offer electronig plastig newydd a chyffrous, fel OLEDs a geir mewn sgriniau teledu a ffonau symudol, neu'r genhedlaeth nesaf o gelloedd solar y gellir eu hintegreiddio'n uniongyrchol i gymwysiadau isadeiledd adeiladu, cludiant neu ofod."

Ychwanegodd llefarydd ar ran Prifysgol Bangor y bydd y cyfuniad o gyfleusterau - sy'n unigryw ym Mhrydain ac Ewrop - yn ceisio datblygu canolfan Ewropeaidd o ragoriaeth yng ngogledd Cymru.

Bydd CLARET yn adeiladu ar waith yr Ysgol Electroneg yn y brifysgol - ysgol sydd yn yr ail safle yn y DU ar hyn o bryd am ei gwaith hymchwil yn y maes.