Gemau: Dim cais ar gyfer 2022

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Gemau'r Gymanwlad 2014 yn cael eu cynnal yn Glasgow ym mis Gorffennaf

Mae'n annhebygol y bydd Caerdydd yn camu i'r adwy drwy geisio cynnal Gemau'r Gymanwlad yn 2022.

Yn dilyn y Gemau yn Glasgow eleni, bydd y digwyddiad yn symud i Awstralia yn 2018.

Ond fe ddatgelodd y BBC ddydd Mawrth nad oes yr un cynnig ffurfiol i gynnal y Gemau bedair blynedd wedi hynny.

Tan fis Hydref y llynedd deellir bod Lloegr yn paratoi cynllun i wahodd y Gemau yno, ond rhoddwyd y gorau i hynny.

Mae Caerdydd - sef Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru ar y cyd - wedi cadarnhau'r llynedd eu bod yn bwriadu gwneud cais i ddenu'r digwyddiad yno yn 2026, ond mae datganiad gan Gyngor Caerdydd ddydd Mercher yn ymddangos fel pe bai'n diystyru cais yn 2022.

Fe ddywed y datganiad: "Llywodraeth Cymru sy'n arwain wrth ymchwilio i'r posibilrwydd o wneud cais am Gemau 2026 ac mae Cyngor Caerdydd yn cynorthwyo yn y broses yma.

"Fodd bynnag rydym yn deall na fydd penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn ag os fydd cais neu beidio tan ar ôl i Gemau'r Gymanwlad yn Glasgow yn 2014 gael eu gwerthuso felly mae'n rhy gynnar i ni fynd i unrhyw fanylion ar hyn o bryd."

'Yr unig gyfle'

Mae'r pryder am ddyfodol tymor hir y gemau'n parhau felly, ac fe ddywedodd Anne Ellis o Gyngor Gemau'r Gymanwlad Cymru:

"Fe fyddai'n ergyd ofnadwy i chwaraeon yng Nghymru pe na bae yna Gemau'r Gymanwlad.

"Dyma'r unig gyfle i lawer o athletwyr o Gymru i gystadlu ar lefel fyd eang ac sy'n cynnwys athletwyr anabledd ac abl gyda'i gilydd.

"Bydd yn ofnadwy os nad oes cynigion i gynnal 2022."

Y tro diwethaf i Gaerdydd gynnal y gemau yn 1958, roedden nhw'n cael eu hadnabod fel Gemau'r Ymerodraeth.

Mae posibilrwydd y bydd unrhyw gais i gynnal Gemau 2026 yn cael ei seilio ar gynnal y gemau yn rhanbarth de Cymru yn hytrach na'r brifddinas ar ei phen ei hun.

Straeon perthnasol